Organisation

Företagarna i Finland är Finlands största näringslivsorganisation när det gäller medlemskap. Företagarorganisationens verksamhet byggs upp av nästan 400 lokala föreningar, 20 regionala föreningar och 61 branschföreningar. Av organisationens drygt 115 000 medlemsföretag är 3 000 svenskregistrerade i medlemsregistret.

Förbundsmötet är det högsta beslutsfattande organet för Företagarna i Finland. Förbundsmötet ordnas vartannat år. Mellan förbundsmötena utövar den två gånger om året sammanträdande fullmäktigen den högsta beslutanderätten i föreningen. Styrelsen, som sammanträder ungefär en gång i månaden, leder påverkansarbetet i Företagarna. Styrelsens arbete stöds av utskott och nätverk.

Företagarförenings verksamhet styrs av föreningens regler. Regionala organisationer, branschorganisationer och lokala föreningar följer sina egna regler.

Medlemsföreningar

Företagen är medlemmar i sina lokalföreningar eller branschföreningar. Lokalföreningarna är medlemmar i de regionala föreningarna. De regionala föreningarna och branschföreningarna är medlemmar i Företagarna i Finland rf.

Regionala organisationerna, stora lokala föreningar och några branschorganisationer har anställd personal.

Kontoret för Företagare i Finland

Kontoret för Företagare i Finland arbetar dagligen med intressebevakning, kommunikation och service för medlemsföreningarna.