foretagens-abc

Understödda semestrar för företagare 

Företagarna i Finland rf förverkligar företagarnas semesterverksamhet tillsammans med Maaseudun terveys- ja Lomahuolto ry. Terveys- ja Lomahuolto som fattar besluten om beviljandet av semesterstöd och ansvarar för det praktiska angående semestrarna.

» Läs mera (på finska)

Företagarnas i Finlands kommunsidor

Kommunsidorna erbjuder kommunerna praktiska redskap och aktiva företagares sakkunskap för programarbetet för näringslivspolitik.

Målprogram för 2015–2019
#työn_tekijä

Den senate målprogrammet om Företagarna i Finlands synpunkter om hur man kan uppehålla Finlands välmående och vad som borde göras för detta under den kommande regeringsperioden.
» Läs mer

Företagare i Finland

Företagare i Finland är för den svenskspråkiga företagaren och utkommer sex gånger om året. Temaområden som tas upp är bl.a. beskattning, finansiering och arbetsliv, utbildning, internationalisering.

» Läs Företagare i Finland 1/2016 nättidningen
» Läs tidigare nummer

Bli bekant med arbetsrätten 

  • Uppgörande av arbetsavtal
  • Frånvaron
  • Förändring av arbetsavtalet och avtalets upphörande
  • Semester

Kauppalehtis marknadsnyheter till medlemmarna av Företagarna i Finland avgiftsfritt

Medlemmarna av Företagarna i Finland får läsa Kauppalehtis marknadsnyheter med 3 timmars fördröjning avgiftsfritt. Nyheterna kan man läsa då man skriver in sig med sitt medlemsnummer på sidorna. Nyheterna är på finska.