Hem > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Semestrar Ledigheter Och Franvaron

Sök

Emergency banner

Övriga frånvaron

Flera kollektivavtal innehåller bestämmelser om att arbetstagaren förutom de lagstadagde rättigheterna även har rätt till frånvaro på andra grunder. Dylika grunder kan t.ex. vara egen vigsel- eller födelsedag. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan alltid avtala om oavlönad frånvaro.