Hem > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Semestrar Ledigheter Och Franvaron

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Övriga frånvaron

Flera kollektivavtal innehåller bestämmelser om att arbetstagaren förutom de lagstadagde rättigheterna även har rätt till frånvaro på andra grunder. Dylika grunder kan t.ex. vara egen vigsel- eller födelsedag. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan alltid avtala om oavlönad frånvaro.