Hem > Foretagens Abc > Arbetsgivarinfo > Semestrar Ledigheter Och Franvaron

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Studieledighet

En arbetstagare i arbets- eller tjänsteförhållande, som har räckt i minst ett år till samma arbetsgivare, har rätt till studieledighet under vissa förutsättningar.

Studieledighet kan hållas högst 2 år under 5 år, då huvudsakliga anställningsförhållandet har räckt i en eller flera delar minst ett år. Om anställningsförhållandet har räckt minst tre månader, har arbetstagare rätt till högst fem dagars studieledighet. Studieledighet förutsätter studier vid en utbildning som är underställd offentlig övervakning.

Arbetstagaren söker om studieledighet skriftligtminst 45 dagar i förväg. Arbetsgivaren har rätt att flytta studieledigheten med högst 6 månader, om den skulle orsaka kännbar olägenhet för arbetsgivarens verksamhet.

Arbetstagaren kan avbryta en studieledighet som räcker över 50 dagar genom att meddela därom 4 veckor på förhand under förutsättning att man lagligt kan avsluta vikariens arbetsavtal.

Läs mer: