Hem > Foretagens Abc > Foretagaren Som Person

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Arbetshälsovård

 

Företagaren är företagets viktigaste resurs. Företagarens goda kondition stöder företagandet och företagets framtid. SYTY 2000®-projektet är ett projekt som har skapats i samarbete mellan Egentliga Finlands Företagare rf. och Åbo regionala arbetshälsovårdsverk. Projektet stöder företagarens hälsa och välmående.

Projektets målsättning är att motivera företagare att sköta om sin hälsa och upprätthålla sina arbets- och funktionsförmåga. Syftet är också att hitta lämpliga sätt för företagare att hitta rätta modeller för upprätthållandet av hälsan och arbetshälsan.

Som en del av projektet har ett infopaket uppgjorts, som bl.a. innehåller modeller.

Företagarens arbetshälsovård