Företagens ABC - yrittajat.fi
Hem > Foretagens Abc

Sök

Företagarens ABC

Avtalsjuridik för företagaren

Som grundregel kan anses, oberoende av hur ett avtal har uppgjorts, att företagaren alltid skall se till att han senare kan bevisa att ett avtal har uppkommit och vilket dess innehåll är.

Miljöinformation

Läs mer om miljöärenden och avfallshantering.