Hem > Foretagens Abc > Internationalisering

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Affärer med ryska företag

Kontakter med Ryssland är ett tyngdpunktområde för Företagarna i Finlands internationella verksamhet. Målsättningen är att en finsk företagare får det stöd som behövs för att tryggt kunna jobba på den ryska marknaden. Tjänster för olika situationer som uppstår. I din service finns olika organisationer som finansieras med offentliga medel, erfarna privata rådgivare samt den ryska företagarorganisationen OPORA. Det nära samarbetet med OPORA ger Företagarna i Finland en position på den ryska marknaden.

Koordinator för Företagarna i Finlands verksamhet i Ryssland är Thomas Palmgren tel. +358 50 500 3384 eller '); // -->

Företagarna i Finland samarbetar nära och har ett samarbetsavtal med den ryska företagarorganisationen OPORA. St Petersburgområdet är i focus och Opora har ett kontor som försvarar företagarnas rättigheter. Genom detta kontor får du hjälp om du vill ha kontakter med ryska företag eller hamnar i problem med den ryska förvaltningen (t.ex myndigheter, tullar, sertifiering, dokument och tillstånd).

Opora Finsktalande kontaktperson i Ryssland är Jevgenia Serejeva tel. + 7 8129584490

Den nationella exportorganisation Finpro har ett omfattande nätverk och täckande tjänsteutbud för företag som vill in eller verkar på den ryska marknaden.

Finsk-Ryska Handelskammaren är en organisation för finska och ryska företag. En bra kanal för att skapa kontakter. Handelskammaren har sitt huvudkontor i Helsingfors och många kontor i Ryssland. Handelskammaren ordnar resor till olika delar av Ryssland samt med företagskontakter.

Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg är en viktig kontakt i Ryssland. Det är möjligt att använda konsulatets utrymmen för konferenser.