Hem > Foretagens Abc > Internationalisering

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tullen

EU är en tullunion. Tullarna vid de inre gränserna är avskaffade och ett enhetligt system för beskattning vid import har inrättats. Kontrollerna vid de inre gränserna är avskaffade och tulltjänstemän finns nu endast vid de yttre gränserna. Förutom att se till att handeln löper bekämpar de varumärkesförfalskning och pirattillverkning.

Läs mera: