Hem > Foretagens Abc > Jag Foretagare

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Finansieringsplanering

 

Vilka slag av finansiering har ditt företag? Hur förutser du kommande investeringsbehov? Hur räknar du ut behovet av rörelsekapital?
När du funderar på ditt finansieringsbehov:

Börja med att reda ut

  • Hur mycket pengar behövs?
  • Varifrån kan du få finansiering och till vilket pris?
  • Hurdan finansieringsstruktur strävar företaget efter: vilka är proportionerna mellan eget och främmande kapital?

Förutom grundläggande resurser måste finansieringen även täcka driften av företaget samt företagarens uppehälle i minst 6¿12 månader efter det att verksamheten inletts.

Fundera sedan på

  • Räcker dina egna pengar?
  • Behöver du främmande kapital (lån eller säkerhet för att få lån)?
  • Finns det möjlighet till vederlagsfri finansiering (bidrag m.m.)?
  • Har du egna säkerheter? Om svaret är ja, är du beredd på att ställa din egen egendom (t.ex. din bil) som säkerhet för den finansiering du behöver för företaget?

Läs mer om finansiell planering

Onlinetjänst

Genom onlinetjänst kan Finnveras kunder och smarbetspartner lämna ansökningar om finansiering av övrig affärsverksamhet på ett säkert sätt.

» Länk till onlinetjänst

Telefontjänst

 020 690 783