Hem > Foretagens Abc > Jag Foretagare

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Inledande åtgärder och ansvar

 

De inledande åtgärderna och anmälningsskyldigheterna varierar beroende på företagsformen man väljer. Alla näringsidkare skall dock göra en registrering i handelsregistret. Om näringsverksamheten kräver tillstånd eller anmälning  skall man sköta det innan man inleder verksamheten.

Det finns ingen färdig modell för vilken företagsform som passar bäst för olika situationer.

Följande faktorer inverkar på valet av företagsform:

1. Antalet grundare 
2. Tillgånget av kapital vid grundandet 
3. Fördelningen av ansvaret i företaget 
4. Flexibiliteten i verksamheten 
5. Kontinuiteten i företaget 
6. Utdelning av vinst / täckning av förlust 
7. Beskattningen


I Finland kan man välja mellan följande företagsformer:

1. Enskild näringsidkare

• Är den enklaste och vanligaste företagsformen i Finland. Beslutsmakten och ansvaret ligger hos företagaren själv, och kan precis som andra företag ha anställda. Om företagsverksamheten är bisyssla lönar det sig oftast att börja som enskild näringsidkare. Anvisningar 

2. Öppet bolag

• Uppstår då minst två personer tecknar ett bolagsavtal. Bolagsmännen är jämlika parter i bolaget och svarar tillsammans och personligen för bolagets beslut och skulder. Denna företagsform kräver stor pålitlighet mellan partnerna. Anvisningar 

3. Kommanditbolag

• Kommanditbolaget har två typer av bolagsmän; ansvariga bolagsmän och tysta bolagsmån. Bolaget kan ha en eller flera ansvariga bolagsmän och minst en tyst bolagsman.  Anvisningar

4. Aktiebolag

• För bildandet krävs minst en privatperson eller ett samfund och ett aktiekapital på 2500 euro. Aktiekapitalet delas upp i aktier och delägarnas rösträtt, vinst och ansvar är beroende av antalet aktier som ägs. Anvisningar 

5. Andelslag

• Andelslaget kräver minst tre stycken grundare, grundarna kan vara både privatpersoner och företag. Andelslaget är ett gemenskapsföretag som idkar ekonomisk verksamhet till stöd för medlemmarnas ekonomi och näring. Anvisningar

6. Franchising

• Franchising-företag är kedjeföretag, där företagaren ansvarar för en enhet enligt ett färdigt koncept.
Läs mer om franchisingföretag på engelska och på svenska