Hem > Foretagens Abc > Jag Foretagare > Naringsfrihet

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tillståndspliktig näringsverksamhet

Utövandet av viss näringsverksamhet kräver tillstånd. Det finns då alltid ett särskilt stadgande därom. Om utövandet av viss näring kräver tillstånd måste man innan man inleder verksamheten skaffa ett tillstånd och meddela om detta till handelsregistret. I några fall kräver inledandet av näringsverksamheten en anmälan till en i lagen angiven myndighet, fastän egentligt tillstånd inte krävs.

Vissa företag, som t.ex. detaljvarubutiker eller skönhetssalonger måste innan de inleder sin verksamhet inspekteras och tillstånd till inledandet skall sökas från de kommunala hälsovårdsmyndigheterna. Fastighetsförmedling och bostadsförmedling kräver inte längre tillstånd. Av en fastighetsmäklare krävs dock avlagd fastighetsförmedlarexamen.

Före man inleder näringsverksamhet skall man alltid utreda om den ämnade verksamheten kräver tillstånd eller anmälan.

Tillståndpliktig näringsverksamhet är t.ex.

 • besiktning av fordon
 • utskänkning och försäljning av alkohol
 • apotek, läkemedelsfabrik, läkemedelsgrossist, försäljning av läkemedelspreparat och 
  veterinärmedicinska produkter, försäljning av naturpreparat
 • verksammhet som värdepappersföretag eller optionssamfund, värdepappershandel (Finansministeriet) – tillverkning och import av ädla metaller
 • gruvor; urvinningstillstånd och erövringar
 • tillverkning av konstgjort gödsel och producerad djurföda (lantbruk) och handel med utsäde
 • trafikeringtillstånd för rutt- och beställningsflyg
 • pantlåneverksamhet
 • indrivningsverksamhet för annans räkning
 • postverksamhet
 • placeringsfondsverksamhet
 • planering, byggande, tillverkande, reparation, service och användande av elektriska maskiner, elproduktion och överförande till annat än eget bruk
 • televerksamhet
 • hantering och lagring av kemikalier som är skadliga för hälsa och miljö

Tillståndsmyndigheter

Fordonsförvaltningscentralen AKE
Luftfartsverket 
Livsmedelssäkerhetsverket 
Kasvintuotannon tarkastuskeskus 
Arbets- och Näringsministeriet  
Kommunikationsministeriet  
Läkemedelsverket  
Länsstyrelserna  
Säkerhetsteknikcentralen TUKES  
Finansministeriet