Företagens internationalisering

Vi främjar finska SME-företags internationalisering samt förutsättningarna för en lönsam tillväxt av den internationella affärsverksamheten.

Vi hjälper SME-företag att komma in i internationella värdekedjor och nätverk.

Vi ser till att Team Finland-nätverket fungerar effektivt både i Finland och globalt. Vi deltar i utvecklandet av olika former av service och samarbetar kring informationsspridning.

Företagens verksamhetsförutsättningar påverkas av bland annat Brexit och USA:s handelspolitiska åtgärder.