Företagsbeskattning

Företagarna i Finland deltar i den skattepolitiska debatten som företrädare för små och medelstora företag. Skattesystemet ska stöda företagandet, företagens möjligheter att växa och sysselsätta.

Vikten av SME-företagens perspektiv betonas av det faktum att små och medelstora företag bedöms står för en allt större andel av den ekonomiska tillväxten, arbetsplatserna och investeringarna.

När skattesystemet utvecklas finns det skäl att se till att systemet uppmuntrar företagare att ta sig an företagarriskerna. Företagets och företagarens sammantagna beskattning är avgörande, i synnerhet i små och medelstora företag, vilket betonar vikten av att utdelningsbeskattningen tar hänsyn till risken. Företagarna i Finland har varit en betydande kraft när man har lyckats avvärja försöken att skärpa beskattningen av icke-listade aktiebolags utdelning.

Beskattningen bör vara uppmuntrande för samtliga företagsformer. Företagarna i Finland krävde införandet av ett företagaravdrag, när aktiebolagens samfundsskattesats 2014 sänktes. Företagaravdraget på fem procent, som beviljas rörelseidkare och yrkesutövare samt personbolag där bolagsmannen är en fysisk person eller ett dödsbo, har varit i kraft sedan början av 2017. Det är viktigt att bevara företagaravdraget: det uppmuntrar små företagare och ökar deras inkomster samt bidrar till sysselsättningen.

Det är viktigt att stödja smidiga ägarbyten med förnuftig ekonomisk politik och skattepolitik. Det är viktigt för hela landet att vi hittar nya företagare till existerande företag. Lyckade ägarbyten tryggar arbetsplatser och möjliggör företagens tillväxt under de nya ägarnas ledning. Utöver arbetsplatsperspektivet är ägarbyten viktiga också med tanke på kommunernas livskraft. Beskattningen får inte hindra eller motverka ägarbyten.

Nedre gränsen för mervärdesskatteskyldigheten ska höjas ytterligare. Gränsen för verksamhet i liten skala höjdes från 10 000 euro till 15 000 euro från och med 1.1.2021. Företagarna anser att höjningen var ett steg i rätt riktning, men att gränsen för momsskyldig verksamhet ytterligare ska höjas till 20 000 euro och att den gradvis minskande lättnadens övre gräns ska höjas från nuvarande 30 000 euro till 50 000 euro. En höjning av gränserna underlättar företagandet i liten skala och uppmuntrar grundandet av företag och deras tillväxt.