Kompetens och utbildning

Vi värnar om kompetens och företagandet och säkerställer på så sätt att Finlands framgång fortsätter också under det följande seklet och ännu längre.

Bristen på yrkeskunnig arbetskraft begränsar företagens verksamhet och tillväxt och bristen på kompetens bromsar upp den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningsutvecklingen och belastar välfärdens förutsättningar.

Vi på Företagarna i Finland vill vara vägledare och se till att Finlands tillväxt baserar sig på kompetens och företagsamhet.

Vi behöver ett kompetenssystem

Kompetenssystemet ska omfatta både skolor och läroanstalter men också arbetsplatser och andra inlärningsmiljöer samt företagare som erbjuder kompetenstjänster och företag som utvecklar utbildningsteknologin. Systemet måste erbjuda skräddarsydda lösningar både för individer i olika skeden och för företag.

Kompetenspolitik

Vi måste övergå från en utbildningspolitik som betonar tidiga år och ungdomsåren till en kompetenspolitik som erkänner behovet av livslångt lärande. Detta förutsätter ett avsteg från det traditionella utbildningspolitiska tänkandet och en övergång till ett nytt kompetenscentrerat tänkande.

Mot företagande av nytt slag

Kompetenssystemet ska producera både personal med företagaranda och företagare som leder sina egna företag och som på ett kreativt sätt kan gripa de möjligheter som den nya ekonomin erbjuder och också fungera i olika slags miljöer. Nya företagare ska fostras i ett samarbete som omfattar skolor, läroanstalter, företag och de instanser som främjar företagandet.

Mot kompetens av nytt slag

För att kunna gripa de nya möjligheterna att skapa kompetens och företagsanda måste vi ha mod att avstå från det gamla. Det som förr fungerade utmärkt, kan ha förlorat sin bärförmåga.

Ytterligare information:

  • Läs mer (på finska) om Företagarna i Finlands kompetenspolitiska mål för valperioden 2019-2023 på vår webbplats Kasva Suomi -tavoiteohjelmassa.
  • Läs mer (på finska) om Företagarna i Finlands kompetenspolitiska mål på den kommunala nivån för kommunalvalsperioden 2021-2025 på vår webbplats Ei kuntaa ilman yrityksiä -ohjelmasta.

Kontakt

Mikko Kinnunen

Sakkunnig för utbildningsärenden
Företagarna i Finland