Arbetsmarknadsutskott

Arbetsmarknadsutskottet har i uppgift att följa utvecklingen av kollektivavtalspolitiken och arbetslagstiftningen, att delta i och påverka beredningen av lagstiftning och andra åtgärder som påverkar arbetsmarknaden samt att bereda arbetsmarknadspolitiska ställningstaganden, utlåtanden och initiativ för styrelsen.

Ordförande