Nätverkens ledningsgrupper

Företagarna i Finland har olika nätverk som förenar företagare över hela landet för att dela nya idéer och aktiviteter. Nätverket är en utmärkt väg för alla som verkligen vill göra en konkret inverkan inom och utanför den största och mest inflytelserika företagarorganisationen i Finland.


LEDNINGSGRUPPEN FÖR DEN KREATIVA SEKTORNS NÄTVERK

 Företagarna i Finland har som mål att stärka den kreativa sektorns verksamhetsbetingelser och ställning i samhället. Ledningsgruppens uppgift är att sätta i gång nätverksbildningen mellan företagare i den kreativa sektorn inom organisationen och att lyfta fram frågor som berör den kreativa sektorns företagare på den samhälleliga intressebevakningens agenda

Ordförande

Inkeri Borgman, Gigle Oy, Helsingin Yrittäjät
Fehime Seifulla, FS Wellness Studio Oy, Uudenmaan yrittäjät
Sini Linteri, linGrafi (tmi), Uudenmaan yrittäjät
Anni-Veera Aitolehti, Kuulumo Ky, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
Miikka Niemi, Flatlight Creative Oy, Lapin yrittäjät
Sannamari Suomi, Sylvi Salonen Oy, Varsinais-Suomen Yrittäjät
Johanna Lundán, Jules & Beryl Oy, Suomen Kultaseppien Liitto
Sami Alasimi, Team SimiSami Oy, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
Juuso Enala, Mainostoimisto Hansdotter, Akavalaiset Yrittäjät AKY
Hannu Lehtinen, Illuusio Suunnittelu Oy, Kymen Yrittäjät
Mirva Merimaa, Tiketti Oy, Helsingin Yrittäjät

Sekreterare
Expert Sonja Antosalo

Styrelsens ansvarsperson
Jyrki Hakkarainen, Varsinais-Suomen Yrittäjät


LEDNINGSGRUPPEN FÖR NÄTVERKET FÖR INVANDRARFÖRETAGARE

Ledningsgruppen för nätverket för invandrarföretagare har till uppgift att främja invandrarföretagarnas ställning i Finland och att sätta i gång nätverkets aktiviteter runtom i landet. Ett viktigt mål är att komma på olika sätt att förmedla information om Företagarna i Finland i invandrarnätverken så att allt fler invandrare får stöd av oss i sin verksamhet som företagare.

Ordförande

Nada Bellam, Nada Bellam, Helsingin Yrittäjät
Jaana Gummerus, Elinvoima 10, Helsingin Yrittäjät
Faisa Egge, Amanihoiva kotihoito Oy, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
Granger Simmons, Simmons Foods Oy, Varsinais-Suomen Yrittäjät
Josephine Atanga, Jehom Driving School, Helsingin Yrittäjät
Ali Giray, Arife Oy, Pohjois-Karjalan Yrittäjät
Cyrus Jebraeil, Polaris Kielipalvelut Oy, Lapin Yrittäjät
Adam Zaghloul, Cleanq, Helsingin Yrittäjät
Dan Wang, Nordic Green Lifestyle Oy, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Sekreterare
Expert Sonja Antosalo

Styrelsens ansvarsperson
Laura Helasjoki-Ristimäki, Pirkanmaan Yrittäjät


LEDNINGSGRUPPEN FÖR UNGA FÖRETAGARES NÄTVERK

Ledningsgruppen för unga företagares nätverk har uppgiften att med stöd av centralförbundet utveckla verksamheten som riktas till unga företagare. Syftet är att göra all verksamhet och alla tjänster som erbjuds av organisationen intressanta även för de unga och att småningom nå ett läge där all verksamhet intresserar personer i alla åldrar. 

Ordförande

Emma Siro, ES Palvelut Oy / Suomen yrittäjäturva Oy, Hämeen Yrittäjät
Jasse Mertaranta, Mertaranta & SilénProduction Oy, Kymen Yrittäjät
Anton Sutinen, Anton auttaa, PohjoisKarjalan Yrittäjät
Tiia Keskinen, Vantaan Tulkkikeskus Oy, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät
Anu Kuivaniemi, A.K. Prokkisfirma Oy, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
Sebastian Stenfors, Stenfors Oy, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Sekreterare
Nätverkschef Kristiina Nyholm

Styrelsens ansvarsperson
Jenni Parpala, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry


LEDNINGSGRUPPEN FÖR SVENSKSPRÅKIGA NÄTVERKET

Det svenskspråkiga nätverket förbinder svensktalande företagare runt om i landet från olika branscher och storlekar. Syftet med nätverket är att främja och utveckla organisationens svenskspråkiga medlemskapstjänster och att stärka nätverken mellan svensktalande företagare. Det är viktigt att medlemmarna i styrgruppen har eller skapar bra kontakter inom egna regionalföreningen och/eller lokalföreningarna.  

Ordförande

Annika Dahlvik, Hälls Garage Oy, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
Tom Stenmark, Jubilo Oy, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät
Martin Andersson, DESIDERATA Oy, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät
Janine Henriksson-Wiberg, Nostokuljetus He-Wi Oy, Uudenmaan Yrittäjät
Heidi Kivilompolo, Lindell Flowers Oy Ab, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
Hippi Hovi, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät
Anton Salmi, Hammerglass Finland, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät

Sekreterare

Styrelsens ansvarsperson
Andreas Ogård, Erikoiskaupan Liitto Etu ry.


LEDNINGSGRUPPEN FÖR ENSAMFÖRETAGARNÄTVERKET 

Syftet med nätverket är att fungera som stöd för intressebevakningen i frågor som är viktiga för ensamföretagare. Nätverket har därtill en central roll i utvecklingen av den regionala ensamföretagarverksamheten. Nätverket fungerar också som en viktig kommunikationskanal genom vilken den största företagargruppens röst hörs i hela landet.   

Ordförande

Juha Hentula, JH Tukku, Etelä-Karjalan Yrittäjät
Krista-Carola Mäkinen, Koulutettu hieroja Krista-Carola Mäkinen, Satakunnan Yrittäjät
Kirsi Paldanius, Sepontytär Oy, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
Jarno Vuorinen, Kuvavuorinen, Lapin Yrittäjät
Anne Äikäs, Tmi Vaatturi Anne Äikäs, Pirkanmaan Yrittäjät
Ismo Eerola, HyväSikala xo oy, Päijät-Hämeen Yrittäjät
Satu Hirvonen, Parturi-Kampaamo Toivetukka tmi, Pohjois-Karjalan Yrittäjät
Esko Katila, Kurikan Sammutin ja Vaunuhuolto Oy, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
Päivi Peltomaa, Lymfa- ja sairaanhoitopalvelu, Helsinki/Akavalaiset Yrittäjät AKY
Petra Pulkkinen, Opineo Oy, Hämeen Yrittäjät
Mari Ståhls, Mari’s ompelupalvelu, Uudenmaan Yrittäjät

Sekreterare
Expert Sonja Antosalo

Styrelsens ansvarsperson
Jukka Hurrila, Satakunnan Yrittäjät ry