Adress- och faktureringsinformation

Företagarna i Finlands adressinformation

Besöksadress: c/o  Fennias huvudkontor, Kyllikkiporten 2,  00240 Helsingfors
(Google karta)
Postadress: PB 999, 00101 Helsingfors
telefon: 09 229 221 (växel kl. 8.00—16.00)
FO: 1030657-2

Kontorets e-post: toimisto@yrittajat.fi.  Vänligen skicka inte frågor gällande juridisk rådgivning per e-post. Se Rådgivning.
Medlemsärenden: jasenpalvelu@yrittajat.fi
Inloggningsproblem, IT-stöd: tuki@yrittajat.fi 
E-post till Serviceteam med adressen: assistentti@yrittajat.fi
Föreslå partnerskap: kumppanit@yrittajat.fi

Faktureringsanvisningar

Företagarna i Finland: Företagarna i Finlands e-faktureringsadress
Sypoint Oy: Sypoint Oy e-faktureringsadress