Kontaktuppgifter till styrelsen och fullmäktige för Företagarna i Finland

Företagarna i Finlands styrelse

Kontaktuppgifter till ordförandena och medlemmarna i styrelsen för Företagarna i Finland.

Företagarna i Finlands fullmäktige

Kontaktuppgifter till ordförandena och medlemmarna i fullmäktige för Företagarna i Finland.

Företagarna i Finlands utskott

Utskotten ger ett företagarperspektiv till Företagarnas påverkansarbete. Syftet är att förbättra det dagliga livet för små och medelstora företag.

Företagarna i Finlands utskot

Nätverkens ledningsgrupper

Företagarna i Finland har olika nätverk som förenar företagare över hela landet för att dela nya idéer och aktiviteter. Nätverket är en utmärkt väg för alla som verkligen vill göra en konkret inverkan inom och utanför den största och mest inflytelserika företagarorganisationen i Finland.

Nätverkens ledningsgrupper

Företagarna i Finlands arbetsmarknadsutskott

Arbetsmarknadsutskottet har i uppgift att följa utvecklingen av kollektivavtalspolitiken och arbetslagstiftningen, att delta i och påverka beredningen av lagstiftning och andra åtgärder som påverkar arbetsmarknaden samt att bereda arbetsmarknadspolitiska ställningstaganden, utlåtanden och initiativ för styrelsen.

Arbetsmarknadsutskott