Branschföreningar

62 branschföreningar inom Företagarna i Finland erbjuder tjänster och utövar inflytande till förmån för medlemsföretagen.

Branschföreningarna är medlemmar i Företagarna i Finland, och därigenom är branschföreningarnas medlemmar också medlemmar i FiF. Branschföreningarna är självständiga, riksomfattande organisationer som representerar företagarna i sin bransch. Medlemskapet i FiF ger branschföreningarna möjligheten att

  • delta i beslutsfattandet på alla nivåer: förbundsmötet, styrelsen, fullmäktige, utskotten och nätverken,
  • utnyttja det omfattande utbildnings- och kursutbudet,
  • utnyttja intressebevakning som syftar till att förbättra verksamhetsbetingelserna för företagande och stödet för branschföreningens intressebevakning på alla nivåer,
  • utnyttja en omfattande grupp sakkunniga, exempelvis rådgivning i frågor som gäller ekonomi, juridik, finansiering och skatter samt arbetsgivarfrågor,
  • ha tillgång till aktuella infobrev, nyhetsbrev samt nättjänster.

För närvarande har Företagarna i Finland 62 branschföreningar. De olika branscherna som representeras är bland annat social-, hälsovårds- och välbefinnandebranscher samt handel, transport, byggande och industri. Lue lisää Läs mera om branschföreningarnas medlemsavgifter.

Med länkarna nertill kommer du till webbplatserna för Företagarna i Finlands branschföreningar