Regionala föreningar

De regionala föreningarna fungerar som intressebevakare för sina medlemsföretagare inom sitt verksamhetsområde. Företag och företagsamhet stöds i samarbete med de aktörer som har ansvaret för att utveckla regionen.

De regionala föreningarnas evenemang och kurser sammanför företagare inom närområdet. Evenemang för nätverksbildande erbjuder ett tillfälle att dela tankar och idéer om utvecklingen av den egna regionen ur företagarens perspektiv. Detta lokala perspektiv hörs i såväl de regionala föreningarnas ställningstaganden och utlåtanden som när de regionala föreningarnas anställda och andra påverkare träffar aktörer som ansvarar för beslutsfattandet och planeringen.

Genom de regionala föreningarna får företagarmedlemmarna aktuell information om upphandlingar och andra åtgärder inom regionen som påverkar företagandet.

Företagarna i Finlands regionala föreningar