Sök

Vörå Företagare: Spring undan cancer 2.0

Vörå Företagare: Spring undan cancer 2.0

Datum

1.7.2018 | 16:30 - 19:30

Plats

Maxmo Idrottsgård

Det populära välgörenhetsloppet ordnas i år den 1.7 i natursköna Maxmo.
Startskottet går 17:00 och i år springer vi alla för #PETforBotnia insamlingen, som är avsedd att stöda anskaffningen av en PET-röntgenapparatur till Vasa Centralsjukhus.

Man kan välja att antingen springa/gå 1 km eller 7 km. 
På 7 km:s banan finns en vätskestation som man passerar två gånger under banan.
Parkering sker vid Idrottsgården, skolan, dagis och gravgården.

Anmälan på plats sker från kl 16:30.
Avgift:
Förhandsanmälda 10€ / person, 20€ / familj
Anmälan på plats 15€ / person, 30€ / familj
Företag 50€

Samla familj, vänner, grannar och Spring undan cancer!