Sök

Kust-Österbottens Företagare

Kust-Österbottens Företagare är en tvåspråkig regionorganisation för företagarföreningar och företagare i landskapet Österbotten. Vi vill tillsammans med de lokala företagarföreningarna främja verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag och företagare i regionen.

Kust-Österbottens Företagare är en av 20 regionorganisationer i Företagarna i Finland. Vi har 6 medlemsföreningar (Korsholms Företagare, Korsnäs Företagare, Malax Företagare, Vasa Företagare, Vähänkyrön Yrittäjät och Vörå Företagare) och cirka 1350 medlemsföretag. Tillsammans sysselsätter medlemmarna cirka 9000 personer.

 

Kust-Österbottens Företagare arbetar för att bl.a. 

* främja företagsamhet

* främja en sund konkurrens

* bygga nätverk mellan företag och företagare

* påverka och hålla kontakt med myndigheter, politiska beslutsfattare och kommunledning

* samarbeta med intressegrupper

* främja samarbetet mellan arbetsgivare och anställda

* bedriva informations-, publikations-, rådgivnings- och utbildningsverksamhet

* utveckla lokalföreningsverksamheten

* främja företagarnas välbefinnande

* öka medlemsengagemanget

Varje lokalförening har en egen representant i regionorganisationens styrelse. Promedi Ab:s koncernchef Mikael Fredman leder styrelesearbetet.

Som medlem i Kust-Österbottens Företagare står du aldrig ensam; bakom dig har du organisationens 1400 medlemsföretag och de 115 000 företag som hör till Företagarna i Finland.

Tillsammans bildar vi näringslivets största organisation, en organisation som har makt att påverka både på regional och på riksomfattande nivå. Den viktigaste uppgiften för din egen lokalförening och Kust-Österbottens Företagare är att driva företagens intressen i din hemkommun och i Kust-Österbotten.

På våra sidor kan du läsa mer om medlemskapet och medlemsförmånerna. Dra full nytta av medlemskapet!