Kust-Österbottens Företagare | Företagarna

Sök

Kust-Österbottens Företagare

Kust-Österbottens Företagare är en tvåspråkig regionorganisation för företagarföreningar och företagare i landskapet Österbotten. Regionorganisationen är att tillsammans med de lokala företagarföreningarna påverkare främja verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag och företagare i regionen. Kust-Österbottens Företagare är en 20 regionorganisationer i Företagarna i Finland och har för 6 medlemsföreningar och cirka 1400 medlemsföretag. Tillsammans sysselsätter dessa företag cirka 9000 personer.

Uppgifterna för Kust-Österbottens Företagare är bl.a. att

* främja företagsamhet

* främja en sund konkurrens

* främja samarbetet mellan företag och företagare

* påverka och hålla kontakt med myndigheter, politiska beslutsfattare och kommunledning

* samarbeta med intressegrupper

* främja samarbetet mellan arbetsgivare och anställda

* bedriva informations-, publikations-, rådgivnings- och utbildningsverksamhet

* utveckla lokalföreningsverksamheten

* främja företagarnas välbefinnande

* öka medlemsengagemanget

Varje lokalförening har en egen representant i organisationens styrelse. Som styrelseordförande verkar Promedi Ab:s koncernchef Mikael Fredman.

Som medlem i Kust-Österbottens Företagare står du aldrig ensam; bakom dig har du organisationens 1400 medlemsföretag och de 115 000 företag som hör till Företagarna i Finland.

Tillsammans bildar vi näringslivets största organisation, en organisation som har makt att påverka både på regional och på riksomfattande nivå. Den viktigaste uppgiften för din egen lokalförening och Kust-Österbottens Företagare är att driva företagens intressen i din hemkommun och i Kust-Österbotten.

På våra sidor kan du läsa mer om medlemskapet och medlemsförmånerna. Dra full nytta av medlemskapet!