Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kust-Österbottens Företagare

Kust-Österbottens Företagare är en tvåspråkig regionorganisation för företagarföreningar och företagare i landskapet Österbotten. Regionorganisationen främjar tillsammans med de lokala företagarföreningarna verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag och företagare i regionen. Kust-Österbottens Företagare är en av 20 regionorganisationer i Företagarna i Finland och har 6 medlemsföreningar och cirka 1500 medlemsföretag. 

Kust-Österbottens Företagare har som uppgift att

  • främja företagsamhet
  • främja en sund konkurrens
  • främja samarbetet mellan företag och företagare
  • påverka och hålla kontakt med myndigheter, politiska beslutsfattare och kommunledning
  • samarbeta med intressegrupper
  • bedriva informations-, publikations-, rådgivnings- och utbildningsverksamhet
  • utveckla lokalföreningsverksamheten
  • främja företagarnas välbefinnande
  • öka medlemsengagemanget

Varje lokalförening har en egen representant i organisationens styrelse. Promedi Ab:s koncernchef Mikael Fredman leder styrelsen.

Som medlem i Kust-Österbottens Företagare står du aldrig ensam; bakom dig har du organisationens cirka 1500 medlemsföretag och de cirka 115 000 företag som är medlemmar i Företagarna i Finland. Tillsammans bildar vi näringslivets största organisation, en organisation som kan påverkalokalt, regionalt och riksomfattande.

På våra sidor kan du läsa mer om medlemskapet och medlemsförmånerna. Dra full nytta av medlemskapet!