Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Malax Företagare

Malax Företagare r.f. grundades hösten 2013. Malaxföretagarna ville ta del av den allmänna informationen om olika aktuella bestämmelser och avtalsfrågor beträffande företagande som Företagarna i Finland producerade.

Även förhoppningar om ett närmare samarbete mellan företagarna i kommunen bidrog till grundadet av lokaföreningen.

Den tredje viktiga orsaken var att få till stånd ett effektivare samarbete med kommunen och företagslivet, ett behov som växt sig starkare under de senaste åren såväl inom kommunen som inom företagarkretsarna.  

Kommunen har ju till uppgift att löpande besluta i en mängd frågor som väsentligt berör företagssektorn.

Anslut dig som medlem genom att klicka här.

Välj Malax Företagare som din lokalförening och därmed hör du automatiskt till regionorganisationen Kust-Österbottens Företagare och också till centralorganisationen Företagarna i Finland.

Kust-Österbottens Företagare arrangerar olika evenemang och skolningar som är gemensamma för hela området och på de här evenemangen träffar du också företagare från andra lokalföreningar.

Har du frågor gällande medlemskap eller annat så tag kontakt med någon i styrelsen eller med Hippi Hovi på Kust-Österbottens Företagare.

Det lönar sig att vara med och påverka – det ger resultat

VÄLKOMMEN MED!