Ajantasaiset tiedot koronasta yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Sök

Till medlemmarna i Österbottens Företagarförening

Förra veckan skickade Kust-Österbottens Företagare ut ett elektroniskt brev åt de medlemmar i Österbottens Företagarföreningen som har en fungerande lokalförening inom Företagarna i Finland på sitt område.

I brevet berättade vi att Österbottens Företagarföreningens medlemsmöte godkände 1.7. enhälligt de stadge­ändringar som innebär att ÖF avslutar intressebevakningen i dess nuvarande form och att ÖF i framtiden kommer att utgöra en understödsförening som ska dela ut bidrag till främst mikroföretag i regionen.

Vi berättade även att svenskspråkig information, skolningar och evenemang ordnas från och med augusti av ett nätverk som består av Kust-Österbottens Företagare, Mellersta-Österbottens Företagare och Södra Österbottens Företagare. I överenskommelsen ingår att ÖF-medlemmarna inte behöver betala för servicen under 2019.

Österbottens Företagarförening rekommenderar att ÖF-medlemmar ansluter sig till en lokal förening under hösten 2019. Därför bjuder Kust-Österbottens Företagare alla ÖF-medlemmar  att redan nu skriva in sig som medlemmar i föreningen. Enklast görs det genom att ta kontakt med Hippi Hovi på adressen eller på telefonnumret 050-551 3995. Medlemsavgiften uppbärs först nästa år.

Då kan ÖF-medlemmarna omedelbart ta del i vår verksamhet, vår juridiska rådgivning, komma med i det gemensamma företagarnätverket och få ta del av all den information och förmåner som FIF, KÖF och de lokala föreningarna erbjuder sina medlemmar. 

Mera information om oss och vår evenemangskalander hittar du på adressen https://www.yrittajat.fi/sv/kust-osterbottens-foretagare/a/events. Du kan också följa oss på Facebook på adressen https://www.facebook.com/Kust-%C3%96sterbottens-F%C3%B6retagare-Rannikko....