Sök

Emergency banner

Nu kan du föreslå vem som skall koras till Årets Företagare och Årets Ensamföretagare i Österbotten!

Vem förtjänar titeln Årets Företagare 2019 och Årets Ensamföretagare 2019 i Österbotten?

- Vi hoppas på många förslag från hela vårt område. Företagare i olika åldrar, inom olika branscher, av olika kön samt eldsjälar för både stora och små företag, säger Mikael Fredman, ordförande för Kust-Österbottens Företagare.

Kust-Österbottens Företagare har tillsammans med Fennia uppmärksammat Årets Företagare i Österbotten sedan år 2006.  Årets Ensamföretagare i regionen har korats av samma organisationer sedan år 2016.

Nu har du alltså möjlighet att påverka vem som förtjänar prisen. Skicka in dina förslag med en kort motivering till adressen senast den 10.10.2019.

Kriterierna för Årets Företagare i Österbotten är:

  • Företagaren har med sin verksamhet gynnat företagandet och utvecklingen i kommunen och landskapet till exempel genom att vara en betydande arbetsgivare, genom att höja servicenivån eller genom att bredda näringslivet eller på något annat sätt fungerat som en förebild  för andra företagare.
  • Företagaren är medlem i någon av lokalföreningarna inom Kust-Österbottens Företagare. 
  • Företagets ekonomi är stabil.

Kriterierna för Årets Ensamföretagare i Österbotten är:

  • Ensamföretagaren har varit verksam i minst tre år.
  • Ensamföretagaren är medlem i någon av lokalföreningarna inom Kust-Österbottens Företagareföreningen och har inga anställda arbetstagare.
  • Ensamföretagaren har med sitt eget exempel uppmuntrat till företagsverksamhet.   
  • Ensamföretagaren bedriver en lönsam företagsverksamhet.

Styrelsen för Kust-Österbottens Företagare väljer Årets Företagare i Österbotten under sitt oktobermöte.  Årets Ensamföretagare i Österbotten väljs av styrgruppen för ensamföretagarnätverket inom Kust-Österbottens Företagare.  Prisen för Årets Företagare och Årets Ensamföretagare  i Österbotten delas ut på den traditionella Företagarfesten på Strampen lördagen 2.11.2019. Lokalföreningarnas pristagare uppmärksammas på samma fest. Läs mera om festen här.