Sök

Mikael Fredman fortsätter som ordförande

Mikael Fredman (bild) fick förnyat förtroende som ordförande när Kust-Österbottens Företagare hade sitt stadgeenliga höstmöte torsdagen 28.11.2019.Katja Rajala från Vasa Företagare och Kaj Svels från Vörå Företagare fortsätter som viceordföranden.

Till nya styrelsemedlemmar valdes Heidi Similä från Vasa Företagare och Göran Östberg från Korsnäs Företagare. Caj-Erik Karp och Susanna Tuohiniemi från Vasa Företagare och Birgit Nurmela från Vähänkyrön Yrittäjät omvaldes för en andra period i styrelsen. Maria Norrlin-Asplund från Korsholms Företagare, Mikael Finnäs från Malax Företagare, Carola Svahn-Salomäki och Kai Salmi från Vasa Företagare samt Björn Helsing från Vörå Företagare fortsätter i styrelsen.

Höstmötet godkände även verksamhetsplanen, budgeten, arvoden och revisorerna för 2020 enligt styrelsens förslag. Regionorganisationen lägger tyngdpunkten nästa år på unga företagare, utvecklandet av upphandlingsrådgivningen och integreringen av ÖF-medlemmar till Kust-Österbottens Företagare.