Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Stöd för egenföretagare kan ansökas nu även i Vasanejden

Ensamföretagare kan nu ansöka om stöd på grund av coronavirusläget även i Vasanejden. Stödet är 2 000 euro och av engångsnatur. Stödet beviljas för att täcka ensamföretagarens kostnader för att bedriva verksamhet. Syftet med coronastödet för ensamföretagare är att säkerställa ensamföretagarnas verksamhet på en mera hållbar ekonomisk grund under pandemin och efter den. Understöd kan betalas för kostnader för tiden 16.3.2020–31.8.2020. Stödet är tidsbegränsat och i kraft endast för att hantera den akuta likviditetskris som pandemin orsakat. Stödet kan sökas fram till 30.9.2020.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, ett utvecklingsbolag som ägs av kommuner, ansvarar för mottagning och behandling av ansökningar för sina medlemskommuner (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela, Storkyro). På basis av ansökningskriteriernas uppfyllelse gör VASEK även beslutsförslag till kommunerna. Tjänsteinnehavare som kommunerna utsett för uppdraget gör de slutgiltiga stödbesluten och företagets hemkommun sköter om stödutbetalningen till företagare.

Läs mera om stödet för ensamföretagare här.