Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Studerande med utbildningsavtal en frisk fläkt i företaget – samarbetet med läroanstalterna fungerar bra 

Maria Karp, företagare inom hår- och skönhetsbranschen, använder sig regelbundet av yrkesutbildningen för att utbilda nya aktörer för branschen. 

Maria Karp har varit företagare i 20 år. Hennes företag HairHouse erbjuder barberar- och frisörtjänster. Företagets 14 anställda är i huvudsak företagare med hyrstol. 

– Vi har regelbundet också studerande som lär sig genom utbildningsavtal, säger Maria Karp. 

Hon har själv två yrkesexamina. Redan som ung drömde hon om hår- och skönhetsbranschen. Det var svårt att bli antagen till den populära barberar- och frisörutbildningen, så hon studerade till kock och arbetade som kallskänka. 

 – På andra försöket blev jag antagen till barberar- och frisörutbildningen, berättar Karp. 

De studerande är en frisk fläkt

Karp och två andra frisörer är arbetsplatshandledare. De har gått en utbildning avsedd för handledare. Det är alltid minst en person som handleder de studerande.

– Vi lär känna den studerande och funderar på vilka arbeten hen kan utföra. Till en början består uppgifterna bland annat av städning och senare hen får möjlighet att öva sig på att frisera. Beroende på den studerandes styrkor ger vi också hen egna ansvarsområden, till exempel att ordna produkter, berättar hon. 

Även Karps döttrar arbetar inom branschen. Den äldre är företagare med hyrstol på HairHouse.

– Min yngre dotter går en grundläggande utbildning inom hår- och skönhetsbranschen och arbetar hos oss med utbildningsavtal, berättar Karp. 

De studerande utgör en frisk fläkt. Många av dem har först kommit för att praktisera och sedan stannat kvar som företagare med hyrstol efter examen. 

– De är så villiga att lära sig och tillför så mycket energi. Som bäst handleder jag min dotter i ett skolarbete som går ut på att planera en kundkväll, säger Karp. 

Samarbetet med läroanstalterna fungerar bra 

Företaget samarbetar med två läroanstalter, Yrkesakademin i Österbotten och Vamia. 

– Samarbetet fungerar bra, så jag är nöjd. Vi har en öppen dialog och man kan berätta för läraren om den studerande behöver mer kunskaper från skolan, berättar Maria Karp. 

Karp föreläser också på skolorna. Hon besöker läroanstalterna för att berätta för de studerande om kraven inom branschen. Hon informerar också om att handledningen sker vid sidan av det övriga arbetet. Maria Karp har några önskemål. 

– Jag skulle önska att de studerande hade med sig en meritförteckning eller CV när de ansöker om en plats med utbildningsavtal. Det kunde vara bra om de sökte information om företaget innan de söker. Dessutom uppmanar jag dem att berätta för företaget om eventuella specialbehov, till exempel stöd i panikångest. Det är lättare att handleda om man känner till behoven, säger Karp. 

Viktigt att kontinuerligt utveckla kompetensen 

Maria Karp uppmuntrar alla att upprätthålla såväl sin egen som de anställdas kompetens.

– Det är bra att vara aktiv och söka sig till olika utbildningar. Kompetensen är viktig för att man ska klara sig i konkurrensen. Till exempel måste man satsa allt mer på kundservicen. 

Karp funderar även på att själv avlägga en yrkesexamen. 

– Jag skulle vilja avlägga en examen för företagare med hjälp av ett läroavtal, säger hon. 

 

FAKTA 

Visste du att du kan söka till yrkesutbildning året om? 

Yrkesexamina är 1) grundläggande yrkesexamen, 2) yrkesexamen och 3) specialyrkesexamen. Det finns över 160 olika examina och många olika examensdelar. Du kan flexibelt söka till yrkesutbildning när som helst under året. 

Utbildningsavtal är det som tidigare kallades ”inlärning i arbetet”. När en studerande arbetar med utbildningsavtal är hen inte anställd och får ingen lön. Den studerande har dock rätt till studiestöd, ersättning för skolresor och en avgiftsfri måltid som utbildningsanordnaren erbjuder. Arbetsgivaren får inte utbildningsersättning.  

Läroavtal kan ingås för en examen eller endast en del av en examen. När en studerande har ett läroavtal betalas lön enligt kollektivavtalet och hen ska erbjudas minst 25 timmar arbete i veckan. Arbetsgivaren kan få utbildningsersättning. En studerande kan anställas som sommararbetare med läroavtal.

Med läroavtal för företagare kan en företagare på heltid själv studera till en examen eller avlägga examensdelar till i allmänhet låga kostnader. 

Företagarna i Finlands kommunikationsprojekt stärker företagarnas kunskaper om yrkesutbildningen  

Kännedomen om och tillgängligheten till yrkesutbildningens tjänster som riktar sig till arbetslivet främjas under år 2020 i ett kommunikationsprojekt, som finansieras av Utbildningsstyrelsen. I projektet lyfts god praxis inom yrkesutbildningen och samarbetet mellan företagarna och läroanstalterna fram.  

Mer information om yrkesutbildning finns på www.yrittajat.fi/ammatillisen-koulutuksen-viestintahanke. Informationen är på finska. 

Företagets nätverkspartner är Företagarna i Finlands regionala föreningar, lokalföreningar och branschorganisationer samt Suomen Yrittäjäopisto. Inom projektet har man också ett nära samarbete med andra läroanstalter och media. 

 

Text: Anne Öhman  

anne.ohman at yrittajat.fi 

Bild: Emma Bodbacka