Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Matias Wik ny ordförande för Malax Företagare

Matias Wik valdes till ny ordförande för Malax Företagare på årsmötet som ägde rum på kommungården 19.11.  Han har sedan år 2005 drivit byggföretaget Wikcon och varit med i styrelsen under några år. Föreningens nya styrelse består av Tommy Andtsjö (TA Elektriska), Mona  Heikfolk (Malax Apotek), Sara-Lotta Huhtaoja (Kroppsverkstaden), Emilia Vikman (Herrgårds Köttrökeri) och Johan Häggvik (Häggviks Transport) som saknas på bilden.

Kommundirektör Jenny Malmsten berättade före årsmötet om kommunens framtidsutsikter, utmaningar och kommande investeringar. Under kvällen kom kommunen och företagarföreningen även överens om att intesifiera samarbetet med bland annat regelbundna morgonkaffetillställningar från och med nästa år.