Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Mikael Fredman fortsätter som ordförande

Mikael Fredman (bild) fick förnyat förtroende som ordförande när Kust-Österbottens Företagare hade sitt stadgeenliga höstmöte måndagen 14.12.2020. Tommi Mäki från Vasa Företagare och Kaj Svels från Vörå Företagare valdes till viceordförande.om ordförande.

Till nya styrelsemedlemmar valdes Mona Heikfolk från Malax Företagare och Jenni Parpala från Vasa Företagare. Maria Norrlin-Asplund från Korsholms Företagare, Göran Östberg från Korsnäs Företagare, Katja Rajala från Vasa Företagare, Birgit Nurmela från Vähänkyrön Yrittäjät och Björn Helsing från Vörå Företagare fortsätter i styrelsen.

Två unga företagare tog plats i styrelsen, helt enligt Företagarna i Finlands och Kust-Österbottens Företagares strategi. Kvinnornas andel ökade något och könsfördelningen är jämn i den nya styrelsen.

Företagarna i Finlands modellstadgar var för första gången i bruk under höstmötet. Ordförande, viceordförande och styrelsemedlemmarna valdes enligt de nya stadgarna för två kalenderår för två kalenderår.  Hälften av styrelsemedlemmarna är årligen i tur att avgå och dessa valdes genom lottning.

Höstmötet godkände även verksamhetsplanen, budgeten, arvoden och revisorerna för 2021 enligt styrelsens förslag. Regionorganisationen lägger tyngdpunkten nästa år på eftervård av coronakrisen, kommunal påverkan och medlemsnöjdhet enligt servicelöftet.

Regionorganisationens lokalföreningar valde styrelser och presidier i november. Maria Norrlin-Asplund (Korsholms Företagare), Göran Östberg (Korsnäs Företagare), Matias Wik (Malax Företagare), Katja Rajala (Vasa Företagare), Kari Rinta (Vähänkyrön Yrittäjiät) och Björn Helsing (Vörå Företagare) svingar ordförandeklubban nästa år i lokalföreningarna.