Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Projektet Aktivera Styrelsen! stöder småföretag i Österbotten

Ett aktivt och väl fungerande styrelsearbete ligger bakom månget företags framgång. Utan styrelsearbete är företagaren ofta tvungen att fatta stora beslut utan en samtalspartner och utan en utomstående persons perspektiv.

Styrelsearbetet kan ge ett betydande mervärde också till ett litet företag och betalar sig snabbt. Styrelsen stöder och sparrar företagaren vid planeringen och förverkligandet av företagets framtid. Speciellt viktig är styrelsen när företaget står inför stora omvälvningar, såsom generationsskifte, internationalisering eller lansering av en helt ny verksamhet.

Hallituspartnerit Pohjanmaa ry (Österbottens Styrelsepartner) har lanserat projektet Aktivera Styrelsen! för att stötta dig som företagare. Projektets målgrupp är tillväxt- och utvecklingsorienterade företag med under 50 anställda. Projektet erbjuder kostnadsfri analys av ditt företag, och därtill får du nyttig information om styrelsearbetet och hur det kan organiseras. Om vi via projektet hittar en lämplig styrelseledamot eller expertmedlem, som du besluter engagera till ditt företag, debiterar vi en liten "finder's fee".

Projektets huvudfinansiärer är EU:s Landsbygdsfond och regionens kommuner genom Yhyres ry och Aktion Österbotten rf.  Övriga finansiärer och understödjare är Hallituspartnerit Pohjanmaa ry, Liikesivistysrahasto, Österbottens Handelskammare, Kust-Österbottens Företagare, Företagarna i Södra Österbotten och de kommunala och regionala närings- och utvecklingsbolagen.

Ta kontakt så bokar vi in en träff!

Mikael Still                                                                     Tom Smeds                                                                      

Projektkoordinator Syd                                                 Projektkoordinator Nord                                                 

Kristinestad-Korsholm                                                  Vörå-Kronoby                                                                  

tel. 040 704 7078                                                           tel. 050 529 4405                                                               

                                                                                                  

 

Läs mera på Styrelsepartner Österbotten rf:s webbplats.

https://pohjanmaa.hallituspartnerit.fi/starta-styrelsen-projekt/