Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tredje ansökningsomgången av företagens kostnadsstöd öppnas 27.4.

Ansökningstiden för kostnadsstöd tre börjar den 27 april. Kostnadsstödet ansöks via Statskontorets elektroniska ansökningskanal (e-tjänsten). 

Statskontorets ansökningskanal

Ansökningstiden går ut den 23 juni 2021 kl. 16.15. Stödperioden för kostnadsstödet är 1.11.2020–28.2.2021.

Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat på grund av coronapandemin och som därför har svårigheter att klara sig av svåranpassade löne- och andra kostnader. Målet med kostnadsstödet är att stödja företagens kontinuitet i den av coronapandemin orsakade svåra situationen.

Vem kan söka?

Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat avsevärt på grund av coronapandemin och som därför har svåranpassade, till stödperioden (1.11.2020–28.2.2021), relaterade löne- och andra kostnader. Kostnadsstödet innehåller även ensamföretagarstödet som hör till ensamföretagare.

Ansök kostnadsstöd om

  • Företagets egen omsättning har minskat med mer än 30 % jämfört med jämförelseperioden
  • Företaget har minst 2 000 euro i kostnader för stödperioden
  • Företaget har ett FO-nummer

Utöver företagets egen omsättning bedömer Statskontoret minskningen av intäkterna i företagets bransch, liksom i tidigare ansökningsomgångar. Om branschens omsättning har minskat med minst 10 % under stödperioden får företaget ansöka om kostnadsstöd utan ytterligare motivering, om övriga villkor för stödet är uppfyllda.

Statskontoret berättar att företag som inte omfattas av branschbegränsningen kan ansöka om stöd genom att motivera att den minskade omsättningen beror på pandemin. I båda fallen ska sökanden uppfylla de övriga villkor för beviljande av stöd som fastställs i lag.

Hur ansöka?

Kostnadsstöd ansöks i Statskontorets elektroniska ansökningskanal. Ansökningskanalen hjälper kunden att fylla i ansökan. Du kan också spara din ansökning som ett utkast och fortsätta att fylla i ett senare skede. Inga bilagor krävs för ansökan.

Läs de noggranna anvisningarna här

Om du har frågor om kostnadsstödet och hur du ansöker om det, boka en tid hos företagsrådgivare. VASEKs företagsrådgivare hjälper företag i Vasaregionen avgiftsfritt att ansöka stödet och med andra företagets utmaningar.

Boka tid hos företagsrådgivare