Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Österbottens Företagarförening donerar 300 000 euro till ny stipendiefond för mikroföretagare

Arvet efter Österbottens Företagarförening ÖF ska leva kvar i ett nytt stipendium försvenskspråkiga mikroföretagare. Avsikten är att sporra österbottniska mikroföretag att växa. Stipendiet delas ut av Kust-Österbottens Företagare, men kapitalet kommer från ÖF som efter donationen upplöser sig själv.

Svenskspråkiga ÖF beslutade upplösa föreningen i fjol och föreningens medlemmar gavs möjlighet att gå med i någon av i Företagarna i Finlands lokalorganisationer i Österbotten.

– Innan vi slutligt avregistrerar ÖF vill vi garantera att de pengar föreningen har kvar ska gynna föreningens ursprungliga målgrupp, de svenskösterbottniska företagarna, säger ÖF:s ordförande Ingemar Tåg.

ÖF:s styrelse har nu grundat en stipendie- och understödsfond och donerat de kvarvarande tillgångarna på ungefär 300 000 euro som grundkapital till fonden. Stipendiefonden förvaltas av Kust-Österbottens Företagare med ett svenskspråkigt förvaltningsutskott. Stipendierna kan ges åt mikroföretagare med högst fem anställda i hela svenska Österbotten från Karleby till Kristinestad.

– Stipendiet är ett fint initiativ som ytterligare stärker Kust-Österbottens företagaressvenskspråkiga verksamhet. Mikroföretagarna är oerhört viktiga för sysselsättningen och med stipendiet vill vi uppmuntra företagare att satsa på tillväxt, säger Kust-Österbottens Företagares ordförande Mikael Fredman.

Österbottens Företagarförenings stipendie- och understödsfond delar ut de första stipendierna år 2022, och fondens förvaltningsutskott ska ännu precisera hur stipendiaterna väljs ut.

Ingemar Tåg är ordförande för utskottet. Mikael Fredman, Per Vilén och Ralf Bäckström är medlemmar. De utser vilket företag eller vilka företag som får stipendiet. Lokala företagaravdelningar får ge dem tips på målmedvetna företagare med framtidstro och som utvecklar sitt företags verksamhet.

– Det kan vara ett företag eller flera beroende på vad utskottet anser, säger Tåg.

ÖF:s och Kust-Österbottens Företagares mål är att fondens kapital växer bland annat genom donationer och testamenten från personer som vill stödja företagsamhet i svenska Österbotten. Varje år går 80 procent av fondens avkastning till stipendier, men kapitalet får inte delas ut.