Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Malax Företagare presenteras i Österbottniska Postens bilaga

Malax Företagare presenteras i en bilaga som delats ut i samband med det nyaste numret av ÖP (Österbottniska Posten).

- Vi vill på detta satt kort berätta om föreningen och verksamheten men också presentera våra medlemmar, berättar ordförande Matias Wik.

I bilagan listas alla föreningens medlemsföretag som get tillåtelse till det med namn, bransch, kontaktuppgifter och adress till hemsidor.

Bilagan har delats ut till 40 500 svenskspråkiga hushåll i Österbotten.

Du kan bekanta dig med bilagan här >

Medlemsföretagarna hittar du här >