Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Nu kan du föreslå vem som skall koras till Årets Företagare och Årets Egenföretagare i Österbotten!

Vem förtjänar titeln Årets Företagare 2021 och Årets Egenföretagare 2021 i Österbotten?

- Vi hoppas på många förslag från hela vårt område. Företagare i olika åldrar, inom olika branscher, av olika kön samt eldsjälar för både stora och små företag, säger Mikael Fredman, ordförande för Kust-Österbottens Företagare.

Kust-Österbottens Företagare har tillsammans med Fennia uppmärksammat Årets Företagare i Österbotten sedan år 2006.  Årets Egenföretagare i regionen har korats av samma organisationer sedan år 2016.

Nu har du alltså möjlighet att påverka vem som förtjänar prisen. Skicka in dina förslag med en kort motivering till adressen senast den 12.9.2021.

Kriterierna för Årets Företagare i Österbotten är:

Företagaren har med sin verksamhet gynnat företagandet och utvecklingen i kommunen och landskapet, till exempel genom att vara en betydande arbetsgivare, genom att höja servicenivån eller genom att bredda näringslivet eller på något annat sätt fungerat som en förebild för andra företagare. Företagaren är medlem i någon av lokalföreningarna inom Kust-Österbottens Företagare. Företagets ekonomi är stabil.

Kriterierna för Årets Egenföretagare i Österbotten är:

Egenföretagaren har varit verksam i minst tre år. Egenföretagaren är medlem i någon av lokalföreningarna inom Kust-Österbottens Företagarförening och har inga anställda arbetstagare. Egenföretagaren har med sitt eget exempel uppmuntrat till företagsverksamhet. Egenföretagaren bedriver en lönsam företagsverksamhet.

Styrelsen för Kust-Österbottens Företagare väljer Årets Företagare i Österbotten under sitt oktobermöte. Årets Egenföretagare i Österbotten väljs av styrgruppen för egenföretagarnätverket inom Kust-Österbottens Företagare. Prisen för Årets Företagare och Årets Egenföretagare i Österbotten delas ut på den traditionella Företagarfesten senare i höst. Lokalföreningarnas pristagare uppmärksammas på samma fest.