Bli medlem

Fatta ett bra beslut och kom med i Företagarna

Du kan enkelt ansluta dig med blanketten nedan. Fyll i blanketten och klicka på SKICKA. Du får ett välkomstbrev till din e-postadress där du kan kontrollera dina uppgifter och välja faktureringssätt. Medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen.

Som medlem av Företagarna i Finland har man rätt till olika service och förmåner. Du får allt detta i bruk, när du har Företagarnas medlemskort eller den mobila versionen i din telefon. Dessa är de viktigaste förmånerna:

Kostnadsfri juridisk rådgivning

Problem? Ring 09 229 221, så får du snabb hjälp. Allsidig handledning och råd i frågor som rör företagande – kostnadsfritt.

Konkret nyttoinformation

Yrittajat.fi erbjuder information, hjälp och tips för företagsverksamhet. Som medlem får du tillgång till en dokumentbank med 70 olika dokument- och avtalsmodeller som ditt företag kan använda. Som medlemsförmån får du Yrittäjäsanomat 8 gånger årligen.

Värdefulla medlemsförmåner

Värdet på de medlemsförmåner som våra partner erbjuder uppgår till tusentals euro. Du sparar mycket vad gäller bland annat försäkrings-, bränsle-, övernattnings- och resekostnader.

Vi bevakar dina intressen

När du ansluter dig till Företagarna i Finland blir du en av våra 115 000 medlemmar. Företagarna i Finland är landets största och mest inflytelserika näringslivsorganisation.

Färdiga nätverk

Nätverkande är viktigt för företagare. Hos oss får du färdiga nätverk – du hittar samarbetspartner, du kan erbjuda dina tjänster och du kan ha roligt.


Fyll i blanketten nedan och bli medlem i företagarorganisationen.

Som medlem i Företagarna i Finland får du allt detta:

 • Juridisk rådgivning. Du kan ringa till medlemmarnas kostnadsfria telefonrådgivning, där du når över 100 sakkunniga, såväl på riksomfattande som på regional nivå. Vår rådgivningsservice omfattar bland annat följande områden: arbetslivets juridik och TES-rådgivning, företagsjuridik och allmän rådgivning, avtalsrätt, generations- och ägarväxlingar, beskattning och företagarens socialskydd.

 • Dokumentbank. Hyresavtal, anbudsbegäran, arbetsavtal, lönekalkyl, skuldbrev – som företagare behöver du många olika dokumentmallar. Som medlem i Företagarna i Finland får du tillgång till en dokumentbank med 70 olika dokument- och avtalsmodeller som ditt företag kan använda. Du har även tillgång till de kalkylatorer, blanketter och guider (på finska) som är avsedda för medlemmarna.
   
 • Nummersökning. Suomen Asiakastieto Oy erbjuder medlemmarna i Företagarna i Finland gratis nummersökning på internet.  
   
 • Utbildning. Som medlem får du Företagarna i Finlands högklassiga utbildningar till medlemspris, det vill säga med upp till 40 procents rabatt.
   
 • Förmåner av samarbetspartner. Som medlem får du rabatt på bränsle, resor, inkvartering, försäkringar (kräver FO-nummer), personalförmåner, partiaffärer, tidskrifter, juridiska tjänster, dokumentpaket och abonnemangstjänster. Läs mer om de förmåner samarbetspartner erbjuder
   
 • Medier. Du får Företagare i Finland, Yrittäjäsanomat och Yrittäjäinfo utan kostnad samt tidskriften Yrittäjä för endast 54 euro. Yrittajat.fi erbjuder aktuell information, hjälp och tips för företagsverksamhet. 
   
 • Nätverk. På företagarnas evenemang och utbildningar bildar du såväl lokala, regionala som nationella nätverk med andra företagare. Yrityspörssi erbjuder medlemmarna en överlägsen handelsplats mellan företag till de förmånligaste priserna. I Synergia-företagssökningen hittar du kompanjoner, marknadsför ditt företag och får förmåner från medlem till medlem. 
   
 • Intressebevakning. Vi lyfter fram viktiga teman för företagare på många nivåer för påverkan. Vi tar upp aktuella ämnen för diskussion med representanter för medierna. Vi deltar i ministeriernas beredande arbetsgrupper och är den tredje mest hörda organisationen i riksdagens utskott. Vi har representanter i statens organ inom region- och lokalförvaltningen och 1 400 medlemsföretagare i kommunernas fullmäktige. Våra 4 000 förtroendevalda arbetar aktivt för företagarnas bästa. Regionorganisationerna har äkta kontakt med riksdagsledamöterna och vår organisation håller kontakt med dem nästan dagligen.
Format 27.06.2019
Postkontoret söks automatiskt utifrån postnumret.
Du får ett förslag på en lokalförening som verkar i området utifrån postnumret.
We will send you a membership card which you can use to benefit from monetary services.
No employees? Set to 0.
Employees of your company can participate in our training programs with a discounted membership price.


Klicka på bilden för att förstora den.