Bli medlem

Fatta ett bra beslut och kom med i Företagarna

Du kan enkelt ansluta dig med blanketten nedan. Fyll i blanketten och klicka på SKICKA. Du får ett välkomstbrev till din e-postadress där du kan kontrollera dina uppgifter och välja faktureringssätt. Medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen.

Årsavgiften täcker medlemskap i 12 månader från och med anslutningsdagen.

Som medlem av Företagarna i Finland har man rätt till olika service och förmåner. Du får allt detta i bruk, när du har Företagarnas medlemskort eller den mobila versionen i din telefon. Dessa är de viktigaste förmånerna:

Kostnadsfri juridisk rådgivning

Problem? Ring 09 229 222, så får du snabb hjälp. Allsidig handledning och råd i frågor som rör företagande – kostnadsfritt.

Konkret nyttoinformation

Yrittajat.fi erbjuder information, hjälp och tips för företagsverksamhet. Som medlem får du tillgång till en dokumentbank med 70 olika dokument- och avtalsmodeller som ditt företag kan använda. Som medlemsförmån får du Yrittäjäsanomat 8 gånger årligen.

Värdefulla medlemsförmåner

Värdet på de medlemsförmåner som våra partner erbjuder uppgår till tusentals euro. Du sparar mycket vad gäller bland annat försäkrings-, bränsle-, övernattnings- och resekostnader.

Vi bevakar dina intressen

När du ansluter dig till Företagarna i Finland blir du en av våra 115 000 medlemmar. Företagarna i Finland är landets största och mest inflytelserika näringslivsorganisation.

Färdiga nätverk

Nätverkande är viktigt för företagare. Hos oss får du färdiga nätverk – du hittar samarbetspartner, du kan erbjuda dina tjänster och du kan ha roligt.


Fyll i blanketten nedan och bli medlem i företagarorganisationen.

Som medlem i Företagarna i Finland får du allt detta:

 • Juridisk rådgivning. Du kan ringa till medlemmarnas kostnadsfria telefonrådgivning, där du når över 100 sakkunniga, såväl på riksomfattande som på regional nivå. Vår rådgivningsservice omfattar bland annat följande områden: arbetslivets juridik och TES-rådgivning, företagsjuridik och allmän rådgivning, avtalsrätt, generations- och ägarväxlingar, beskattning och företagarens socialskydd.

 • Dokumentbank. Hyresavtal, anbudsbegäran, arbetsavtal, lönekalkyl, skuldbrev – som företagare behöver du många olika dokumentmallar. Som medlem i Företagarna i Finland får du tillgång till en dokumentbank med 70 olika dokument- och avtalsmodeller som ditt företag kan använda. Du har även tillgång till de kalkylatorer, blanketter och guider (på finska) som är avsedda för medlemmarna.
   
 • Nummersökning. Suomen Asiakastieto Oy erbjuder medlemmarna i Företagarna i Finland gratis nummersökning på internet.  
   
 • Utbildning. Som medlem får du Företagarna i Finlands högklassiga utbildningar till medlemspris, det vill säga med upp till 40 procents rabatt.
   
 • Förmåner av samarbetspartner. Som medlem får du rabatt på bränsle, resor, inkvartering, försäkringar (kräver FO-nummer), personalförmåner, partiaffärer, tidskrifter, juridiska tjänster, dokumentpaket och abonnemangstjänster. Läs mer om de förmåner samarbetspartner erbjuder
   
 • Medier. Du får Företagare i Finland- och Yrittäjä-tidningarna utan kostnad samt tidskriften Yrittäjä Plus för endast 59 euro. Yrittajat.fi erbjuder aktuell information, hjälp och tips för företagsverksamhet. 
   
 • Nätverk. På företagarnas evenemang och utbildningar bildar du såväl lokala, regionala som nationella nätverk med andra företagare. Yrityspörssi erbjuder medlemmarna en överlägsen handelsplats mellan företag till de förmånligaste priserna. I Synergia-företagssökningen hittar du kompanjoner, marknadsför ditt företag och får förmåner från medlem till medlem. 
   
 • Intressebevakning. Vi lyfter fram viktiga teman för företagare på många nivåer för påverkan. Vi tar upp aktuella ämnen för diskussion med representanter för medierna. Vi deltar i ministeriernas beredande arbetsgrupper och är den tredje mest hörda organisationen i riksdagens utskott. Vi har representanter i statens organ inom region- och lokalförvaltningen och 1 400 medlemsföretagare i kommunernas fullmäktige. Våra 4 000 förtroendevalda arbetar aktivt för företagarnas bästa. Regionorganisationerna har äkta kontakt med riksdagsledamöterna och vår organisation håller kontakt med dem nästan dagligen.

Klicka på bilden för att förstora den.