Bli medlem

Fatta ett bra beslut och kom med i Företagarna

Du kan enkelt ansluta dig med blanketten nedan. Fyll i blanketten och klicka på SKICKA. Du får ett välkomstbrev till din e-postadress där du kan kontrollera dina uppgifter och välja faktureringssätt. Medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen.

Som medlem av Företagarna i Finland har man rätt till olika service och förmåner. Du får allt detta i bruk, när du har Företagarnas medlemskort eller den mobila versionen i din telefon. Dessa är de viktigaste förmånerna:

Kostnadsfri juridisk rådgivning

Problem? Ring 09 229 222, så får du snabb hjälp. Allsidig handledning och råd i frågor som rör företagande – kostnadsfritt.

Konkret nyttoinformation

Yrittajat.fi erbjuder information, hjälp och tips för företagsverksamhet. Som medlem får du tillgång till en dokumentbank med 70 olika dokument- och avtalsmodeller som ditt företag kan använda. Som medlemsförmån får du Yrittäjäsanomat 8 gånger årligen.

Värdefulla medlemsförmåner

Värdet på de medlemsförmåner som våra partner erbjuder uppgår till tusentals euro. Du sparar mycket vad gäller bland annat försäkrings-, bränsle-, övernattnings- och resekostnader.

Vi bevakar dina intressen

När du ansluter dig till Företagarna i Finland blir du en av våra 115 000 medlemmar. Företagarna i Finland är landets största och mest inflytelserika näringslivsorganisation.

Färdiga nätverk

Nätverkande är viktigt för företagare. Hos oss får du färdiga nätverk – du hittar samarbetspartner, du kan erbjuda dina tjänster och du kan ha roligt.


Fyll i blanketten nedan och bli medlem i företagarorganisationen.

Information om företaget
[0000000-0]
Besöksadress
Postkontoret söks automatiskt utifrån postnumret.
Postadress
Regionorganisation
Du får ett förslag på en lokalförening som verkar i området utifrån postnumret.
Information om företagaren
Format 18.02.2020
Tjänster