Styrelse

Vi jobbar för hela Raseborg och strävar att ordna ett mångsidigt program för våra medlemmar, oberoende av ålder, kön, bransch eller boningsplats.

Styrelsen år 2021