Kimitoöns Serviceguide KSG

Vi vill hålla Kemiönsaari levande och gynna de lokala företagens tjänster. Vi har ett gratis företagsregister – KSG – där alla kemiönsaariföretag är välkomna. Via vår hemsida hittar du den service du behöver på vår ö. Vi publicerar också en pappersversion av registret vartannat år. Registret finansieras av Kemiönsaaris företagarförening och Kemiöns kommun. Målet är att vara det enda register du behöver tillhöra.