Aktuellt

Vi håller regelbundet kontakt via mejl och du kan följa oss på Facebook och Intstagram.

Som medlem får du regionorganisationens (Mellersta Österbottens Företagares) finskspråkiga nyhetsbrev 11 ggr/år till din epost. I nyhetsbreven kan du läsa om kommande evenemang samt om aktuellt inom företagsvärlden, lokalt, regionalt och riksomfattande. Ifall du valt svenska som servicespråk, får du ett svenskt nyhetsbrev 6 ggr/år.

I Facebook delar vi gemenskap med alla företagare i kommunen facebook.com/kronobyforetagare

Instagram kan du veckovis följa med i vardagen hos våra medlemmar på olika håll i Terjärv, Nedervetil och Kronoby @kronobyforetagare

Keski-Pohjanmaa Yrittäjä –tidningen utkommer 4 ggr/år och Företagare i Finland –tidningen sänds 4 ggr/år åt alla svenskspråkiga medlemsföretagare.