Företagarna i Finland
Medlemsförmåner
Suomen Asikastieto Oy Företagsdata och indrivning

Företags-, nummerupplysnings- och målgruppstjänster

SUOMEN ASIAKASTIETO OY är en av Finlands ledande tillhandahållare av information om olika företags ledning, ekonomiförvaltning, riskhantering samt försäljning och marknadsföring. Vi hjälper företagen att göra sina beslutsprocesser effektivare och att hantera kundförhållanden med hjälp av automatiserade företags- och kreditupplysningslösningar.

Vi erbjuder Företagarna i Finlands medlemmar följande förmåner:

1. Gratis nummerupplysning på webben

Suomen Asiakastieto Oy erbjuder FiF:s medlemmar nummerupplysning på webben kostnadsfritt. Sökfunktion är tillgänglig på Företagarnas medlemssidor på webben. Du loggar in på medlemssidorna med den e-postadress som antecknats i medlemsregistret.

2. Suomen Asiakastieto Oy:s servicepaket

Suomen Asiakastieto Oy erbjuder Företagarnas medlemmar servicepaketen för småföretagare kostnadsfritt under de två (2) första månaderna. Värdet på förmånen är 78–394 €. Förmånen gäller det första året. Läs mera om servicepaketen på Asiakastieto Oy:s webbsidor (på finska).

Läs mer om Suomen Asiakastietos hela serviceutbud.

Mobile Yrityshaku

I Asiakastietos mobilapplikation Mobile Yrityshaku kollar du snabbt och enkelt ett företags kreditupplysningar, ekonomiska data, en riskbedömning, företagets ansvarspersoner och ansvarspersonernas övriga företagsförbindelser, prokuristerna samt adresser och telefonnummer – var än du befinner dig.

Köp Mobile Yrityshaku här (på finska)!

Yrityksen Arvoraportti

Värderapporten fastställer ett företags värde i euro. Asiakastietos värdebestämningsmodell förutser därtill företagets nettoresultat under de följande tio åren, räknat från det färskaste bokslutet. Rapporten är omfattande och visar och analyserar noga nyckeltal, kalkyleringsformler samt de senaste boksluten. Vid sidan om de numeriska värdena ger rapporten en tydlig grafisk framställning, vilket underlättar tolkningen. Värderapporten är ett kostnadseffektivt, oberoende verktyg för bl.a.

  • bedömning av företagets framgång
  • företagsverksamhetens strategiska planering
  • företagets värdeberäkning vid generationsskifte
  • planering av företagsförvärv samt
  • bedömning av intressanta investeringsobjekt.

Köp Yrityksen arvoraportti här (på finska)!

Kontakta oss!

Du hittar Suomen Asiakastieto Oy:s samtliga tjänster (på finska) på adress www.asiakastieto.fi.

Kundtjänsten betjänar vardagar kl. 9 – 16, telefon 010 270 7200.