Medlemsförmåner
Eazybreak Lunch-, motions- och kultursedlar

Lunch- och kultursedlar

Eazybreak I Lunch, Sport, Kultur, Massage, Tandvård, och Pendling förmåner

Personalförmåner

EAZYBREAK är det enklaste sättet till personalförmåner. Personalförmåner innebär en skattefri bonuslön även för företagare. Som medlem i Suomen Yrittäjät har du rätt till upp till 60 % rabatt på Eazybreaks mobiltjänst för lunch, sport, kultur, massage, tandvård och pendlingsförmåner. Tjänsten sköter sig praktiskt taget av sig själv och utnyttjandet av förmånerna sker bekvämt via mobiltelefonen.

Ersättningar till anställda klassificeras som lön som betalas ut på annat sätt än pengar. För att ta Eazybreak i bruk måste därför den anställde också få ordinarie lön. Privata enskilt handelsföretag kan inte utnyttja personalförmåner.

» Rabattkoden får du med att logga in på medlemssidorna vid sidans övre kant.