Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Nätverkets styrgrupp

Företagarna i Finland har olika nätverk som förenar företagare över hela landet för att dela nya idéer och aktiviteter. Nätverket är en utmärkt väg för alla som verkligen vill göra en konkret inverkan inom och utanför den största och mest inflytelserika företagarorganisationen i Finland.

LEDNINGSGRUPPEN FÖR TILLVÄXTFÖRETAGARES NÄTVERK

Nätverket förenar tillväxtsträvande företagare över hela landet från olika branscher, storleksklasser och utvecklingsfaser. Nätverket främjar tillväxt och internationalisering av företag, stärker tillväxtsträvande företags  peer-nätverk, hjälper till att hitta stöd för tillväxten, utvidgar den offentliga bilden av tillväxtföretagande och framhäver tillväxthinder.
 

Ordförande

Petri Roininen
Helsingin Yrittäjät ry
 

Medlemmar

Martti Ahola

Pirkanmaan Yrittäjät ry

 

Susanna Halla

Päijät-Hämeen Yrittäjät ry

 

Jorma Heinonen

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry

 

Olavi Komppa

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry

 

Satu Lapinlampi

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Tiina Latikka

Hämeen Yrittäjät ry

 

Margit Lindholm

Uudenmaan Yrittäjät ry

 

Teppo Lindroos

Hämeen Yrittäjät ry | Suomen Franchising-yhdistys ry (SFY)

 

Ville Manner

AKY – Akavalaiset yrittäjät ry

 

Siva Parlar

Helsingin Yrittäjät ry

 

Patrick Partti

Uudenmaan Yrittäjät ry | Kaupan Yrittäjät ry

 

Juha Salmi

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Ansvarsperson på förbundskontoret
verkostopäällikkö Aicha Manai

 

Sakkunnigmedlem

Janina Luoto, Ohjelmistoyrittäjät ry

 

Styrelsens ansvarsperson

Mika Uusi-Pietilä, Akavalaiset Yrittäjät AKY ry

 

NÄTVERKET FÖR INVANDRARFÖRETAGARE

Uppdraget för nätverket av invandrarföretagare är att främja invandrarföretagarnas ställning i Finland och utöka nätverkets aktiviteter runtom landet.

 

Ordförande

Ali Gray

Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry

 

Medlemmar
Jäsenet

Josephine Atanga

Helsingin Yrittäjät ry

 

Cyrus Jebraeil

Lapin Yrittäjät ry

 

Merike Laakso

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry | Suomen Taloushallintoliitto ry

 

Ruth Lähdeaho-Kero

Etelä-Savon Yrittäjät ry

 

Pouya Mohammadi

Varsinais-Suomen Yrittäjät ry

 

James Perkins

Helsingin Yrittäjät ry

 

Reggie Rusan

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry

 

Pamela Spokes

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry

 

Thomas Thottungal

Helsingin Yrittäjät ry

 

Dan Wang 

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry | Suomen Yrittäjänaiset ry

 

Zhenya Wei

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry

 

Adam Zaghloul

Helsingin Yrittäjät ry

 

Ansvarsperson på förbundskontoret

Aicha Manai

 

Sakkunnigmedlem

Hanna Tarvainen

Varsinais-Suomen Yrittäjät ry

 

Styrelsens ansvarsperson

Ulrika Larpes, Suomen Yrittäjänaiset ry

 

LEDNINGSGRUPP FÖR UNGA FÖRETAGARES NÄTVERK

Ledningsgruppen för unga företagares nätverk har med stöd av centralförbundet i uppgift att utveckla verksamheten som riktas till unga företagare.
 

Ordförande

Jenni Parpala
Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät
 

Medlemmar

Eemeli Alanne

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Tapio Auvinen

Helsingin Yrittäjät ry

 

Pauliina Haimivaara

Savon Yrittäjät ry

 

Mika Hippeläinen

Pirkanmaan Yrittäjät ry

 

Sanni Kaikkonen

Helsingin Yrittäjät ry

 

Tiia Keskinen

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry

 

Anu Kuivaniemi

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Katri Kulmala

Varsinais-Suomen Yrittäjät ry 

 

Kati Pasto

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Jussi Pirhonen

Satakunnan Yrittäjät ry

 

Milla Saarela

Lapin Yrittäjät ry

 

Sebastian Stenfors

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Satu Viiru

Etelä-Karjalan Yrittäjät ry | Suomen Kuntoutusyrittäjät ry

 

Ansvarsperson på förbundskontoret
nätverkschef Aicha Manai
 

Styrelsens ansvarsperson

Petri Salminen, Keski-Suomen Yrittäjät ry
 

LEDNINGSGRUPP FÖR SVENSKSPRÅKIGA NÄTVERKET

Nätverkets syfte är att förena svenskspråkiga företagare runt hela landet från olika branscher och storleksklasser. Dessutom har nätverket som mål att främja föreningens svenskspråkiga medlemstjänster och stärka det svenskspråkiga peer-nätverket.
 

Ordförande

Maria Norrlin-Asplund

Kust-Österbottens Företagare rf

 

Medlemmar

Martin Andersson

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry

 

Bengt Berglund

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Petri Graeffe

Nylands Företagare rf

 

Janine Henriksson-Wiberg

Nylands Företagare rf

 

Hippi Hovi

Kust-Österbottens Företagare rf

 

Heidi Kivilompolo

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

John Lönnberg

Helsingin Yrittäjät ry

 

Anton Salmi

Kust-Österbottens Företagare rf

 

Gunilla Söderholm

Nylands Företagare rf

 

Ansvarsperson på förbundskontoret
nätverkskoordinator Heiju Simola

 

Styrelsens ansvarsperson

Jenni Parpala, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

LEDNINGSGRUPP FÖR SENIORNÄTVERKET

Seniornätverket strävar efter att förena seniorföretagare över hela landet. Nätverkets uppgift är att främja seniorverksamheten och -tjänsterna och att stärka seniorers peer-nätverk.
 

Ordförande

Esko Kurvinen

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
 

Medlemmar

Tauno Bräysy
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Juhani Hihnala
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Jukka Ikonen
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry

 

Tapani Koskela

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Juhani Koskinen

Satakunnan Yrittäjät ry

 

Yrjö Koskinen

Hämeen Yrittäjät ry

 

Raimo Mäkinen

Helsingin Yrittäjät ry

 

Maisa Saloniemi
Varsinais-Suomen Yrittäjät ry

 

Liisa Tyllilä

Pirkanmaan Yrittäjät ry

 

Jukka Vattukallio

Savon Yrittäjät ry

 

Ansvarsperson på förbundskontoret

fältdirektör Mari Kokko

 

Styrelsens ansvarsperson
Jukka Hurrila, Satakunnan Yrittäjät ry

 

LEDNINGSGRUPP FÖR ENSAMFÖRETAGARNÄTVERKET

Ensamföretagarnätverket förenar ensamföretagare från olika branscher runtom Finland. Syftet med nätverket är att främja ensamföretagares medlemstjänster, stärka peer-nätverket och att fungera som stöd för intressebevakningen i frågor berörande egenföretagare.
  

Ordförande

Jussi Jokiniemi
Varsinais-Suomen Yrittäjät ry
 

Medlemmar

Tiina Ahlfors

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry |Suomen Kuntoutusyrittäjät ry

 

Ismo Eerola

Kymen Yrittäjät ry

 

Satu Hirvonen

Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry

 

Esko Katila
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Tytti Laine
Satakunnan Yrittäjät ry

 

Saara Liukkonen
Etelä-Savon Yrittäjät ry

 

Sanna Lötjönen

Etelä-Karjalan Yrittäjät ry

 

Heikki Närvänen

Pirkanmaan Yrittäjät ry

 

Päivi Peltomaa

Helsingin Yrittäjät ry | AKY – Akavalaiset Yrittäjät ry

 

Elina Piippo

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

 

Petra Pulkkinen

Hämeen Yrittäjät ry

 

Mari Ståhls
Uudenmaan Yrittäjät ry

 

Ansvarsperson på förbundskontoret
branschchef Mika Hämeenniemi

 

Styrelsens ansvarsperson

Jukka Hurrila, Satakunnan Yrittäjät ry