Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Korona

"Väärä ja tehoton keino": Tässä ovat Yrittäjien vaihtoehdot liikkumisrajoituksille – ratkaisuna rokotusten painottaminen riskialueille

Yrittäjät vastustaa hallituksen esitystä liikkumisrajoituksista ja esittää vaihtoehtoisia toimenpiteitä.

Liikkumisrajoitukset ovat Yrittäjien mukaan väärä ja tehoton keino epidemiatilanteen parantamiseen.

– Vakava pandemia pitää nujertaa, mutta liikkumisrajoituslaki on siihen väärä, tehoton ja epäselvä keino. Se iskisi lujaa tuhansiin kaupan ja palvelualan yrityksiin sekä kaataisi niitä turhaan ja aiheuttaisi työttömyyttä, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Yrittäjät pitää elinkeinovapauden voimakasta rajoittamista tarpeettomana tilanteessa, jossa tartunnat leviävät erityisesti lähi- ja perhepiirissä. Samalla muistutetaan, että kaupat ja palveluntarjoajat ovat panostaneet merkittävästi asioinnin turvallisuuteen ja omavalvontaan. Yritykset ovat valmiita tarvittaessa lisäämään entisestään turvallisen asioinnin takaamia toimia.

– Virus ei ole levinnyt juurikaan kaupoista tai palveluntarjoajien tiloista, Suomen Yrittäjien asiantuntija Karoliina Katila muistuttaa.

Eduskunnalle annettu esitys ei ole Yrittäjien mielestä riittävän tarkkarajainen.

– Se on epätarkka ja tulkinnanvarainen. Se on epäselvä niin kansalaisille kuin yrityksille. Se voi murentaa luottamusta kaikkia rajoitustoimia kohtaan. Se johtaa siihen, että rajoitukset kohdistuvat yrityksiin eri tavalla esimerkiksi koon perusteella. Se suosii suuria marketteja ja sorsii pieniä erikoiskaupan ja palvelualan yrityksiä. Se aiheuttaa matkailurajoitusten vuoksi ongelmia myös muualla maassa, Mikael Pentikäinen jatkaa.

Viiden kohdan toimenpidelista

Liikkumisrajoituksilla on Yrittäjien mielestä parempia vaihtoehtoja. Järjestö esittää seuraavaa toimenpideohjelmaa liikkumisrajoituslain sijaan. Esitys eduskunnan hallintovaliokunnalle löytyy kokonaisuudessaan täältä.

1. Kohdistetaan rokotuksia nopeasti ongelma-alueille, erityisesti Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle, joissa on rokotettu suhteellisesti vähemmän kuin muualla maassa.

2. Otetaan käyttöön nykyistä tiukempia kokoontumisrajoituksia ja lisätään tuntuvasti viestintään ongelmaryhmille lähipiirikontaktien välttämiseksi.

3. Säädetään nykyistä tarkemmin kauppojen ja palveluyritysten sallitusta yhtäaikaisesta enimmäisasiakasmäärästä. Palveluyrityksissä voidaan hyödyntää ajanvarausjärjestelmiä asiakasmäärien hallinnassa ja terveysturvallisen asioinnin varmistamisessa.

4. Jos liikkumisrajoituksia säädetään, ne on kohdennettava esimerkiksi kello 22-06 väliselle ajalle. Näin voidaan vähentää yksityistilaisuuksien kontakteja. Samalla voidaan kieltää kotona tapahtuvat yksityiset juhlat, joihin osallistuu muita kuin saman perheen jäseniä.

5. Maskipakko säädetään yleisenä sisätiloja ja liikennevälineitä koskien eikä velvoitetta kytketä liikkumisrajoituksiin.

Rokotusten painotus riskialueille

Mikael Pentikäinen ei näe perusteluita käytännölle, jossa ihmisiä rokotetaan siellä, missä tautia on vähiten tai ei juuri lainkaan. Tähän hän toivoo pikaista muutosta, kun riskiryhmät on ensin rokotettu.

– Nyt kun rokotemäärä kasvaa, rokotuksia täytyy alkaa kohdistaa enemmän ongelma-alueille.

Terveysviranomaisten mukaan korona leviää nyt etenkin perhepiirissä. Liikkumisrajoitusta on perusteltu kaiken turhan liikkumisen välttämisellä. Pentikäisen mukaan se ei kuitenkaan ole ainoa vaihtoehto.

– Olen ihmetellyt, että kaikki viestintätoimet käytetään liikkumisrajoitusten perustelemiseen eikä lähikontaktien välttämiseen. Viestintää pitää lisätä nuorten aikuisten keskuudessa. Tähän liittyen on myös mahdollista kiristää sääntelyä. Esitämme, että Suomessa voitaisiin kieltää perhepiirin ulkopuolisia yksityistilaisuuksia.

Maakuntakohtaista harkintaa ravintolasulkuun

Eduskunta kokoontui viime viikonloppuna päättämään ravintolasulun jatkamisesta kolmella viikolla. Esimerkiksi Lapissa sulkutoimenpiteitä on harkittu kuntakohtaisesti. Ainoastaan Kittilän kunnassa ravintolat pysyvät kiinni.

– On hyvä, että harkintaa on käytetty. Samanlaiseen harkintaan on perusteluita myös muissa, etenkin isommissa maakunnissa. Tautitilanne voi olla hyvinkin erilainen eri puolilla maakuntaa, minkä vuoksi koko maakunnan arvioiminen yhtenä kokonaisuutena ei ole välttämättä perusteltua, Pentikäinen sanoo.

Tällaisia alueita ovat hänen mukaansa esimerkiksi Kuusamo, jossa epidemiatilanne on yhtä rauhallinen kuin rajan takana Lapissa.

– Uudellamaalla harkintaa voisi käyttää esimerkiksi Hangon kohdalla.

Lakimuutos laittaa ovia säppiin

Eduskunta hyväksyi sunnuntain täysistunnossa myös tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen. Se mahdollistaa yksityisten tilojen sulkemisen kokonaan pahimmilla korona-alueilla.

Tällä hetkellä esimerkiksi moni kuntosali on voinut ottaa tiloihinsa enintään kymmenen asiakasta kerrallaan. Jatkossa lakimuutos estää Aluehallintovirastoja tulkitsemasta lakia vapaammin. Laki koskee kuntosalien ohella muun muassa yleisiä saunoja, uimahalleja, kylpylöitä sekä sisäleikkipuistoja. Lakimuutos tulee voimaan keskiviikkona 31. maaliskuuta ja on voimassa kesäkuun loppuun.

– Yrittäjien ja työntekijöiden kannalta on iso merkitys sillä, olisiko toimintaa voitu harjoittaa rajatusti terveysturvallisuudesta huolehtien pienemmällä henkilömäärällä vai onko toiminta keskeytettävä kokonaan. Rajoitusten on oltava välttämättömiä ja oikeasuhtaisia ja tartuntojen leviämisen ehkäisy koskeva rajoitussääntely on tehtävä elinkeinotoimintaa vähiten haittaavalla tavalla. Täydellinen sulku edellyttäisi, aina että kaikki muut tarkkaan harkitut keinot olisivat otettu käyttöön, Yrittäjien Karoliina Katila huomauttaa.

 

 

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi