Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Meddelande

Ägarskiften utnyttjas inte tillräckligt som källa till ekonomisk tillväxt

– Startup-företagen dominerar förnyelsediskussionen. Alldeles för lite uppmärksamhet fästs på det faktum att man genom utveckling av redan befintliga företag kan uppnå en betydande tillväxt och många nya arbetsplatser, sade Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen då han öppnade Omistajanvaihdos (Ägarskifte) 2016-konferensen i Helsingfors.

– Lyckade ägarskiften möjliggör kompetens och växande tillgångar.  Dessa är viktiga för tillväxt och internationalisering. Det är naturligt att en ny ägare går in för att öka tillväxten i företaget genom nya idéer, sade Pentikäinen.

Han betonade att det är frågan om stora massor: I Finland kommer närmare 60 000 företag att säljas eller läggas ner under de följande tio åren. Detta innebär över 200 000 arbetsplatser.

– Det är en väldigt viktig fråga med tanke på Finlands tillväxt och sysselsättning. Onödiga företagsbegravningar borde inte få ske. Man måste hitta ett nytt hem för varje livskraftigt företag.

Enligt Pentikäinen borde ägarskiften och nystartade företag likställas i tillväxtdiskussionen. 

– Vid sidan av Startup kunde vi tala om ReStartup-företag. 

Ägarskiften som tillväxtmotor

Professor Lex van Teeffelen från HU Business School Utrecht berättade att man rent allmänt i Europa ansett att utmaningen med ägarskiften handlar om företagets fortsättning, medan forskningen visar att ägarskiftet är nyckeln till tillväxt och förnyelse för företaget.

– Med tanke på den nationella ekonomin är det effektivare att investera i ett företags köpare och efterföljare än att investera i nystartade företag, konstaterar van Teeffelen.

– I alla utvecklade ekonomier borde ägarskiften vara en del av tillväxt- och innovationsprogrammen, tillägger van Teeffelen.

Framgångsrika ägarskiften viktiga med tanke på tillväxt och förnyelse

Arbets- och näringsministeriets kanslichef Jari Gustafsson anser att framgångsrika ägarskiften är ett samhälleligt och näringslivspolitiskt viktigt tema.

– Ägarskiften borde vara en naturlig del av företagets förnyelse. I Finland behövs en ny aktiv verksamhetsmiljö för företagandet där majoriteten av våra företag hela tiden skulle vara försäljningsklara och -villiga, säger Gustafsson.

– Det skulle vara bra att flytta tyngdpunkten för främjandet av nystartande företag i en riktning där alltfler nya företagare startar sin företagsverksamhet med företagsköp. Vid halvtidsöversynen för verkställandet av regeringsprogrammet nästa vår ansåg även Arbets- och näringsministeriet att ägarskiften lyfts fram som komplettering till regeringens företagspaket.

Affärsområdesdirektör Katja Keitaanniemi på Finnvera betonar att ägarskiftet ofta fungerar som språngbräda för tillväxt och genom smidiga ägarskiften kan man garantera företagens livskraft. Även i år finansierar Finnvera över tusen ägarskiften.

Danske Bank har tillsammans med sina partner tagit fram ett servicepaket som främjar ägarskiften. Leena Vainiomäki, direktör med ansvar för företagskunder, berättar att en vital och nyskapande företagsverksamhet har konkurrensfördel både för det enskilda företaget som för dess verksamhetsområde. 

– Ägarskiften borde alltid ses som aktuella ärenden och som en fast del av företagets strategi. Unga företagare har i allt större utsträckning tagit det här tankesättet till sig och funderar över ägarskiftesfrågor redan i startskedet - om det här tankesättet skulle bli vanligare även bland de äldre företagarna skulle det medföra konkurrensfördel och -kraft inte bara för de enskilda företagen utan även på en mer omfattande regional och nationell nivå. 

Handelsplatsen Företagsbörsen utvecklas 

Företagarna i Finland upprätthåller Finlands största företagshandelsplats, Företagsbörsen. Företagsbörsen som finns på adressen www.yrityspörssi.fi samlar ihop företagsköpare, -säljare och -experter och sammanför även olika parter på regional nivå. Idag öppnades en ny Finansiärer-kategori i tjänsten. Danske Bank, Elo och Fennia gick genast med i den. 

På Omistajanvaihdos 2016-konferensen i Helsingfors samlades cirka 200 experter för att diskutera betydelsen av och möjligheten med ägarskiften genom olika företagsexempel.