Sök

Övervakningsavgifterna sjönk från 500 euro till 110 euro

Företagsföreningarna i Hangö, Ingå, Raseborg och Tenala har försvarat regionens handelsmän med framgång. Tack vare deras ställningstagande kunde den planerade övervakningsavgiften på 500 euro per försäljningspunkt, som ansågs vara orimlig, sänkas till 110 euro.

– Till skillnad från tobaksskatten syns övervakningsavgiften inte i priset på tobaksprodukter eller minskar deras försäljning utan är helt enkelt en extra avgift för företagaren. Tyvärr är det många kommuner som på det här sättet tar ut pengar av företagarna. Nu fattade man i Sydspetsen ett bra och välmotiverat beslut, konstaterar Petri Graeffe, som är VD för Nylands Företagare.

Sydspetsens miljöhälsonämnd (Hangö, Ingå, Raseborg och Tenala) beslutade enhälligt på sitt sammanträde den 18 november att den s.k. övervakningsavgiften stiger från en årsavgift på 55 euro per affär till en årsavgift på 110 euro per försäljningspunkt. Nämnden hade ursprungligen planerat att höja avgiften till 500 euro per försäljningspunkt.

Den nya tobakslagen ger kommunerna en möjlighet att fastställa en övervakningsavgift på högst 500 euro per försäljningspunkt för tobaksförsäljningen. Om tobaksprodukter till exempel säljs på två kassor, är avgiften 1 000 euro per år. Affären måste betala avgiften även om försäljningspunkten inte kontrollerades under året, och avgiften ska betalas även om tobaken förvarades och ställdes ut i affären helt enligt bestämmelserna.