Sök

När en skurk stjäl dina personuppgifter – så här stoppar du en identitetstjuv

Identitetstjuvar skaffar personuppgifter från såväl postlådor och soptunnor som från sociala medier. Även dataintrång har blivit allt vanligare.

Identitetsintrång kan uppdelas i två kategorier: ofog och mobbning samt ekonomiska oegentligheter, berättar advokat Eija Warma, som specialiserar sig på data- och integritetsskydd och arbetar på Castrén & Snellman.

Ofog möter man till exempel i social medier, där det är ganska lätt att skapa förfalskade profiler. Till exempel i Twitter ser man ibland förfalskade konton.

– En annan sida är åtgärder som strävar efter ekonomisk nytta, dvs. någon vilseleder en annan part för att få varor eller tjänster genom att utnyttja falsk identitet. Delvis kan det vara fråga om stulna kreditkortsuppgifter.

Utöver företagare kan deras kunder bli föremål för identitetsstölder.  Warma berättar att dataintrång i medelstora och stora företag på sistone har blivit allt vanligare.

– Sannolikheterna och hoten beror dock inte alltid på företagets storlek.

Detta betyder att även småföretag möter samma hot. Datatjuvar använder inte bara dataintrång utan också traditionella metoder. Till exempel postlådor och soptunnor intresserar dessa aktörer som är ute efter personuppgifter.

En identitettjuv stal mina uppgifter – vad ska jag göra?

Tjuvar som är ute efter ekonomisk nytta kan använda personuppgifter till exempel för att öppna telefonanslutningar eller beställa varor.

Fakturor på dessa kan vara ett första tecken på att allting inte är som det ska vara.

– Det lönar sig alltid att lita på den egna instinkten. Om det ens lite känns så att allt inte står rätt till, lönar det sig att reagera genast och kontakta serviceproducenten, säger Warma.

Om det visar sig att en brottsling har fått tag på till exempel kreditkortsuppgifter eller ett lösenord, lönar det sig att så fort som möjligt frysa kortet och byta lösenordet.

Warma uppmanar företagarna att även kontakta banken och polisen.

– Identitetsstöld har varit en kriminaliserad brottstyp sedan 2015.

Stölden leder ofta till böter men även ett fängelsestraff är möjligt.  Warma berättar att det nämligen ofta förekommer andra straffbara brott i anslutning till identitetsstölder, till exempel bedrägeri, ärekränkning eller dataintrång.

– Ganska sällan är det enbart fråga om identitetsstöld.

Så här skyddar du dig i förväg.

Enligt Warma kan man bäst skydda sina egna och kundernas uppgifter med små vardagliga åtgärder. Det hjälper till exempel redan mycket att låsa postlådan. Det lönar sig också att följa med den inkommande och utgående posten och förstöra ordentligt brev och dokument som innehåller personuppgifter.

I sociala medier lönar det sig å andra sidan att litet fundera på det hurdant innehåll man publicerar.

– Jag vill inte måla fan på väggen, men tänk alltid innan du skriver någonting eller uppdaterar din profil i sociala medier. Vill du verkligen publicera mycket detaljerade uppgifter om dig själv och om det som du gör eller borde du hålla dig på en litet allmännare plan?

I synnerhet om dina sekretessinställningar inte är mycket stränga, har du nytta av detta. Fundera även noga innan du ger ut din personbeteckning.

Du kan också skaffa ett separat kreditkort för nätuppköp, vilket gör det lättare att följa med betalningarna. Då kan man snabbare upptäcka eventuella missbruk.

Det lönar sig också att hålla dataskyddet a jour.  – Om någonting verkar vara för bra för att vara sant, är detta sannolikt också fallet.

Fem steg med vilka du kan stoppa en identitetstjuv

1. Agera snabbt

Om du misstänker att personuppgifter missbrukas, kontakta serviceproducenten genast och utred fallet.

2. Det är fråga om stöld

Anmäl brottet till polisen.

3. Var aktiv

Fundera var annanstans du använder samma kreditkort eller lösenord.

4. Minimera skadorna

Stoppa tjuven och blockera användningen av kreditkortet på dessa webbsajter och byt ut lösenorden.

5. Meddela banken

Meddela banken om situationen och frys kreditkortet som har missbrukats.