Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Meddelande

Rådgivningstjänstens öppethållningstider utökas

Den avgiftsfria juridiska rådgivningen för Företagarna i Finlands medlemmar får utökad servicetid och ny telefonnummer.

På basis av medlemsenkäten är Företagarna i Finlands avgiftsfria juridiska rådgivning en medlemsförmån som upplevs som värdefull och viktig. Tjänsten är avgiftsfri för medlemsföretag.

Det kommer in över tiotusentals samtal årligen. Vanligast är frågor gällande anställningsförhållanden och arbetslivet samt frågor gällande avtal.

Företagarna i Finland vill betjäna sina medlemmar ännu bättre och utvidgar därför rådgivningens öppethållningstider från och med den 2.1.2017. Tidigare har rådgivningen betjänat medlemsföretagen kl. 9-16. Från och med den 2.1 har man öppet varje vardag kl. 8–20.

– Företagare är ofta upptagna dagtid och därför är det viktigt att juridisk rådgivning även kan ges kvällstid, säger Företagarna i Finlands arbetsmarknadschef Janne Makkula om behovet av utvidgningen.

Nytt nummer!

Den juridiska rådgivningens telefonnummer ändras: de juridiska rådgivarna svarar från och med nu på numret 09 229 222.

Tjänsten utvecklas ytterligare

Företagarna i Finland fortsätter utvecklingen av rådgivningstjänsten. Senare i vår tas en omfattande malldokumentbank för medlemsföretag i bruk.

– Vi får många förfrågningar om olika avtalsmallar för t.ex. sekretessavtal eller köpebrev. Vi vill svara på det här behovet och utvecklar därför dokumentmallar som våra medlemsföretag kan använda sig av i affärsverksamheten, säger Janne Makkula.