Sök

Företag och sammanslutningar behöver LEI-nummer för uppdrag som gäller finansiella instrument

Från och med den 3 januari 2018 ska företag och sammanslutningar ha ett LEI-nummer för att kunna ge tillhandahållare av investeringstjänster uppdrag som gäller finansiella instrument som är föremål för offentlig handel. För uppdrag som gäller derivat krävs ett LEI-nummer redan från och med den 1 november 2017.

Sådana finansiella instrument som är föremål för offentlig handel och som förutsätter LEI-nummer från och med den 3 januari 2018 är till exempel börsnoterade aktier, masskuldebrevslån och ETF-fondandelar. LEI-nummer behövs inte för att äga finansiella instrument, utan för att ge uppdrag som till exempel köp eller försäljning av finansiella instrument.

Ett LEI-nummer är nödvändigt inte bara för företag utan för alla sammanslutningar som ger uppdrag, såsom registrerade föreningar och stiftelser. Patent- och registerstyrelsen (PRS) utfärdar på ansökan LEI-nummer till sammanslutningar som har FO-nummer, med undantag av filialer.

Vad är LEI-nummer?

Ett LEI-nummer (Legal Entity Identifier) är ett världsomfattande identifieringsnummer med hjälp av vilket sammanslutningar som handlar på finansmarknaden identifierar varandra. Privatpersoner kan inte få LEI-nummer. Ett företag eller en sammanslutning kan endast ha ett LEI-nummer. 
Kravet på att använda LEI-nummer baserar sig på EU-lagstiftningen.

Läs mer på Finansinspektionens webbplats:

Uppdrag som gäller derivat (på finska)
Uppdrag som gäller finansiella instrument 

Hur kan jag ansöka om ett LEI-nummer hos PRS?

Du ansöker om ett LEI-nummer genom att fylla i och lämna in en ansökningsblankett. Vi skickar en faktura på ansökningsavgiften (110 euro och ett faktureringstillägg på 6,50 euro + moms 24 %) efter att vi har utfärdat numret. I avgiften ingår handläggning av ansökan och registrering för första året.

Vi skickar inget separat beslut om utfärdande av LEI-numret. Numret syns i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma företagssökning på ytj.fi efter att vi har handlagt ansökan och utfärdat numret.

Läs mer och lämna in ansökan. 


För ytterligare information kontakta

Handelsregistrets rådgivning, tfn 029 509 5900, mån-fre kl. 9.00 - 16.15

Länken till ursprungliga nyheten.

Bild: Pixhill